НСИ отчете ръст на пътуванията ни в чужбина през септември

Близо 4% повече са чужденците, посетили страната ни през миналия месец, в сравнение с 2017 г.

НСИ отчете ръст на пътуванията ни в чужбина през септември
Ръст от 11% на пътуванията на българи в чужбина през септември отчете Националния статистически институт, в сравнение с данните за същия период от миналата година. Зад граница са пътували над 633 хил. българи. 

Увеличение е отчетено в пътуванията към следните страни: Турция - с 31.9%, Румъния - с 14.8%, Сърбия - с 12.8%, Германия - с 6.9%, Гърция - с 5.9%, Македония - с 2.4%, и други. 
Намаляват пътуванията на български граждани към: Унгария - с 8.7%, Португалия - със 7.6%, Кипър - с 2.2%, Украйна - с 1.9%, и други.

През септември 2018 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Гърция - 156.2 хил., Турция - 152.6 хил., Сърбия - 47.4 хил., Румъния - 45.5 хил., Германия - 41.4 хил., бившата югославска република Македония - 33.4 хил., Австрия - 19.9 хил., Обединеното кралство - 16.5 хил., Италия - 15.9 хил., Франция - 14.6 хиляди.

Англичани и поляци посещават страната ни все повече

През септември 2018 г. посещенията на чужденци в България са 1 324.2 хил. или с 4.2% повече в сравнение със септември 2017 година. Регистрирано е увеличение при пътуванията с други цели (вкл. гостувания и транзитни преминавания) - с 6.6%, и с цел почивка и екскурзия - с 5.8%, докато тези със служебна цел намаляват с 6.2%. Транзитните преминавания през страната са 25.7% (340.0 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

От общия брой чужденци делът на гражданите от Европейския съюз е 62.9%, или с 3.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличават се посещенията на граждани от Обединеното кралство - с 19.7%, Полша - със 17.8%, Франция - с 14.6%, Италия - с 3.9%, Румъния - с 3.2%, Германия - с 2.7%, Австрия - с 2.4%, и други. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Чехия - с 20.7%, Белгия - с 10.9%, Гърция - с 2.6%, и други.
Коментари: 0