НСИ отчита лек ръст в строителството през октомври

Новопостроените сгради не се увеличават през разглеждания период

НСИ отчита лек ръст в строителството през октомври

Снимка: Economic.bg/Архив

Строителната продукция през октомври леко се увеличава, показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). Спрямо септември строежите на жилищни сгради и инфраструктурни проекти е нараснало с 0.1%, а на годишна база изменението е 3.1%.

Данните на НСИ показват, че през месец октомври е прекъсната тенденцията, при която предприятията в сектора са работили по-активно спрямо всеки предходен месец. 

По сектори - гражданско и сградно строителство, на месечна база е отчетено увеличение само при първото. Там ръстът е от 0.2% спрямо месец по-рано. Докато при втория вид строителство нивата се запазват на същото равнище от предходния месец.


„Лошите“ месеци за сградното строителство са април и май 2019 г. Тогава са отчетени спадове от 1.3% и 1.2%. Месеците от февруари до юни пък са лоши за гражданското. Най-голям спад е отчетен през месец март - с 1.9%, следван от юни, април, май и февруари. Тогава пониженията са били съответно с 0.9, 0.7, 0.6 и 0.2%.

Според данните за измененията спрямо съответните месеци на 2018 г., увеличението при сградното строителство е 7.9%, докато при гражданското/инженерното е регистрирано намаление с 3%. Гледайки данните за месец октомври се вижда, че годишните увеличения са доста по-малки спрямо отчетените ръстове през септември на годишна база. Сградното строителство през септември 2019 се е ускорило с 12.4% спрямо същия месец година по-рано. Докато при гражданското/инженерното е регистрирано намаление с 0.1%.Коментари: 0