Проблеми с издаването на Европейски здравноосигурителни карти

Районните здраноосигурителни каси ще издават временни удостоверения

Проблеми с издаването на Европейски здравноосигурителни карти
Процесът по издаване на Европейски здравноосигурителни карти ще се забави поради технически причини, съобщиха от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). 

Гражданите могат да се обърнат и към РЗОК при необходимост за издаване на удостоверение, временно заместващо Европейската здравноосигурителна карта (ЕЗОК). То важи за срок от 2 месеца. 

За да се обработват заявленията за издаване на Европейски здравноосигурителни карти при пълен работен капацитет е създадена организация на районните здравноосигурителни каси, отбелязват от НЗОК. От Здравната каса посочват още, че забавянето не е по зависещи от институцията причини. 
 
Припомняме, че ЕЗОК дава възможност на осигурените лица да ползват спешна и неотложна здравна помощ при престоя си в друга държава членка на ЕС. Въвеждането на ЕЗОК ще съкрати и опрости бюрократичните процедури, тъй като се премахва необходимостта от попълване на формуляри при всяко пътуване в чужбина, както и отпада необходимостта от посещение в местната здравноосигурителна институция. 
Коментари: 0