Оборотът в търговията на дребно е нараснал с 5%

Покупките на компютри и комуникационна техника бележат и месечен, и годишен спад

Оборотът в търговията на дребно е нараснал с 5%

Снимка: Pixabay

Оборотът в търговията на дребно, без да се вземат предвид продажбите на автомобили и мотоциклети, е нараснал с 4.6%. Това показва сравнение между данните от НСИ за септември тази година и същия период на 2017 г.

През съпоставимите месеци на тази и миналата година най-много е нараснал оборотът при търговията с фармацевтични и медицински стоки (12.5%), с битова техника, мебели и други стоки за бита (7%), с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (6.8%) и с текстил, облекло, обувки и кожени изделия (6.2%). Спад е отчетен при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (3.8%) и с компютърна и комуникационна техника (0.5%).

Сравнението на данните за търговията през септември и август тази година показва, че ръстът в оборота е 0.3%. За този период най-значим ръст е отчетен при търговията с текстил, облекло, обувки и кожени изделия и с поръчки по пощата, телефона или интернет. И тук спадът е при търговията с автомобилни горива и смазочни материали и с компютърна и комуникационна техника.
Коментари: 0