ОП \"Иновации и конкурентоспособност\": Финансов тласък за бизнеса у нас

Общият бюджет на програмата възлиза на около 1.39 млрд. евро

ОП \
3962 ~ 2 мин. четене
Автор: Михаела Иванчева

Повече от 9000 фирми се очаква тази година да получат финансиране по новата Оперативна програма „Иновации и Конкурентоспособност“, обяви министърът на икономиката Божидар Лукарски на пресконференция по представяне на вече одобрената от Брюксел програма. Финансовото подпомагане ще е във формата на безвъзмездни средства и финансови инструменти.

Целта на оперативната програма за 2014-2020 г. е да подпомогне развитието на една по-динамична икономика, да създаде условия за по-голяма конкуренция като наблегне на иновациите, предприемачеството, енергийната и ресурсна ефективност на предприятията.

Тласъкът за българския бизнес ще дойде от европейските структурни инвестиционни фондове за периода 2014-2020. Общият бюджет на програмата възлиза на около 1.39 млрд. евро. Около 85% от средствата идват от Европейския фонд за регионално развитие и 15% от национално съфинасиране.

По думите на министъра, един от приоритетите на програмата „Иновации и Конкурентоспособност” ще бъде да даде тласък и подпомогне малките и средни предприятия (МСП), за което са заделени 593 млн. евро.

„Програмата „Иновации и Конкурентоспособност” е сериозен успех. Тя беше заявена като приоритет от правителството при неговото конституиране и в частност от Министерство на икономиката. Работихме сериозно и отразихме всички забележки. Това е една от първите програми, които са одобрени и стартират“, посочи Лукарски.

“Разчитаме чрез програмата да се мобилизират допълнително над 1 млрд. евро частни инвестиции, да се увеличи делът на иновативните предприятия, да нарасне производителността на Малките и средни предприятия и да се намали енергийната интензивност на икономиката“, заяви министърът.


Приоритети на Оперативната Програма през новия програмен период са:

1. „Технологично развитие и иновации“ с ресурс от 250 млн. евро

2. „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ с ресурс от 593 млн. евро

3. „Енергийна и ресурсна ефективност“ с ресурс от 264 млн. евро

4. Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ

5. Техническа помощ за подкрепа за ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите по ОПИК


Обявяване на първата процедура по ОПИК 2, която ще е с фокус върху Малките и средни предприятия, се очаква да стартира в края на март. В момента се подготвят и трябва да се одобрят критериите за кандидатстване и пакета документи към тях.

Фирми ще могат да кандидатстват изцяло по електронен път, заяви Ивелина Пенева, заместник директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“. 

Коментари: 0