Организациите имат потребност от 360-градусова информационна защита

Голяма част от инцидентите се причиняват от човешка грешка

Светлин Николов, изпълнителен директор на Stone Computers:

Организациите имат потребност от 360-градусова информационна защита

Снимка: Личен архив

Мирела Вавова Автор: Мирела Вавова
Броени часове остава до международната конференция по киберсигурност Sofia CyberSec 2019, а в навечерието на на събитието разговаряме със Светлин Николов. Той е експерт в областта на информационната сигурност, специализирал в Дипломатическия институт на МВнР. От 2005 г. до 2009 г. е експерт в Министерство на външните работи, от 2008 г. до 2012 г. заема длъжностите временно управляващ и консул в българското посолство в АР Египет. От 2013 г. е част от компанията Stone Computers. 
 

– Информационната сигурност вече не е лукс и засяга всички ни. Като човек, който наблюдава процесите в сферата, смятате ли, че бизнесът в България е действително узрял за смисъла от това да защитава системите и клиентите си или мотивацията му е по-скоро свързана с потенциалните санкции и финансови глоби?

– В последните години, особено след бума на аутсорсинг компаниите и облачните услуги в България, по темата информационна сигурност започнаха много дискусии. В банковия и застрахователния сектор, където Stone Computers е представен, решенията за информационната сигурност присъстват отдавна във връзка с покриването на специалните отраслови регулации. Бизнесът все повече обръща внимание на защитата на най-ценния си актив – данните. С течение на времето организациите имат потребност от 360-градусова защита, като разбира се новите регулации и регламенти допълнително стимулират бизнеса в тази посока.

– В световен мащаб инвестициите в киберсигурност бележат сериозен ръст. Следва ли България този тренд и с какви темпове? 


– Според Gartner инвестициите в киберсигурност за 2019 г. ще надхвърлят 124 млрд. щатски долара и ще отбележат ръст от 8.7% спрямо 2018-а. От посочената прогноза, за защита на приложенията в организациите са предвидени над 3 млрд. долара, за защита на облачни среди – 459 млн. долара, а за услуги по имплементация на решения за киберсигурност – 64 млрд. долара. България като топ дестинация за аутсорсинг в Източна Европа към момента е в догонваща позиция, но компаниите все повече се концентрират в решенията за информационна сигурност. Трендовете водят към киберсигурността като услуга за предоставяне на гъвкавост на бизнеса, защита на изчислителните центрове, както и реализацията на решения за контрол и защита на крайни устройства.

– С нарастващата нужда от по-добра информационна сигурност значително се разви и пазарът на продукти и услуги в тази област. Какви са актуалните тенденции в тази ниша, какви решения търсят най-често клиентите у нас?

– Показателно за българския пазар е, че много от производителите на IT решения за информационната сигурност присъстват в портфолиото на големите интегратори. Докато преди няколко години решенията за изчислителни центрове включваха само инфраструктура и приложен софтуер, в наши дни почти всеки проект по системна интеграция включва компонент, осигуряващ информационната сигурност на предприятието. От друга страна, при догонващ пазар спрямо Западна Европа, компаниите търсят все по-високи нива на сигурност на информацията си за решения, които не изискват първоначална инвестиция.

Трудната задача, пред която се изправят компаниите, е оценката на устойчивостта на IT средата си от атаки, както и подбирането на подходящите компоненти за изграждането на пълно функционална система за киберзащита. Консултирането на клиентите, оценката на текущото състояние на IT системите в организацията и предоставянето на оптималното за всяка организация решение за информационна сигурност са част от технологичните направления, в които Stone Computers работи активно.

– Достатъчно добре развит ли е пазарът в сферата на информационната сигурност в България? Как се позиционира на него Stone Computers и кои са конкурентните предимства на фирмата? 

– Винаги има какво да се желае в развитието на информационната сигурност, но трябва внимателно да се спази балансът от личната свобода на потребителите и превенцията от загуба на данни. Ние се стремим да предоставяме технологични решения оразмерени специално за нуждите на конкретен клиент. Комбинацията от световни производители и иноватори в информационната сигурност и добавената стойност към решенията, които добавя Stone Computers, осигуряват нужната защита на клиентите ни както в облачната ни среда, така и на място от изчислителните им центрове до крайните точки.

Информационната сигурност вече не се разглежда като статичен процес, а като решение изискващо проактивна намеса и превенция. Освен това, отчитайки анализите на инцидентите дори към момента в по-голямата си част те се причиняват от човешка грешка, най вече от недостатъчна хигиена на съхранение на информацията.

– Сигурността на облачните системи преди години бе сред основните страхове пред бизнеса да се реши на стъпка към тях. Как стоят нещата днес – достатъчно защитен ли е облакът и доверяват ли му се фирмите у нас?

– Обръщайки се назад във времето и правейки анализ на ръста на облачните услуги у нас, предизвикателството с информационната сигурност в облачната среда за много компании вече е преодоляно, като понастоящем те гледат повече към адаптирането на IT системите си към облачната среда, автоматизацията и управлението. Сигурността в облачната среда, с оглед множеството потребители и различните IT среди се защитава основно в няколко зони за сигурност и от висок клас решения за сигурност. Инструментите за сигурност, която една компания може да открие в облачната среда са в пъти повече от тези, които могат да бъдат внедрени на място.

– Какви са предимствата на облачните изчисления и за кои бизнеси са полезни те?

– Облачните услуги, особено във формата, в който ги предлагаме ние, са лесно адаптируеми за всеки бизнес. Скалируемостта и финансовата гъвкавост предоставят огромно предимство за бизнеса, предоставяйки висока защита информацията на клиентите.

– С какво според Вас ще е допринесе Sofia CyberSec 2019 за дебата по темата киберсигурност?

– Представянето на новите технологии и трендове, както и възможността чрез организираните лаборатории клиентите да се докоснат в реална среда до най-новите технологии, ще доведе до обогатяване знанията на мениджърите по сигурността, а с това по-качествени и ефективни решения за бизнеса. В облачна среда или не, киберсигурността е и ще продължава да е тема с висока популярност следващите няколко години.

Коментари: 0