От 1 април тръгва държавната помощ за картофи

Срокът за кандидатстване е до 15 май, финансовият ресурс е 600 хил. лева

От 1 април тръгва държавната помощ за картофи
196 ~ 1 мин. четене
От 1 април 2015 г. започва предварителен прием на заявления за кандидатстване по Държавната помощ за компенсиране на разходите по изпълнение на мерки от Националната програма за контрол на почвените неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae). Това е бил орешено на Управителен съвет на Държавен фонд „Земеделие“, съобщават от там. 

Предвид технологичните срокове за засаждане на картофи, съгласувани с Министерство на земеделието и храните, Българската агенция по безопасност на храните и браншовата организация на картофопроизводителите, срокът за кандидатстване ще продължи до 15 май тази година. Финансовият ресурс по Схемата е в размер на 600 хил. лв..

По нея  до края на 2014 г. се подпомагаше борбата с почвените неприятели по картофите, като тя се предоставя под формата на компенсиране на част от разходите на производителите за закупуване на продукти за растителна защита за контрол на вредителя.

 

За да може държавната помощ да се приложи и през програмния период до 2020 г., е разработен проект на Схема за държавна помощ за подкрепа на сектора. Предстои нейното одобрение от Европейската комисия.  

Коментари: 0