От 27 март приемат документи по мярка Е от пчеларската програма

Определеният бюджет за всяка от двете дейности от мярка Е е в размер на 89 785 лева

От 27 март приемат документи по мярка Е от пчеларската програма

Заявления по мярка Е „Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти“ от Националната програма по пчеларство (НПП) 2017-2019 г. ще се подават от 27 март до 7 април 2017 г.

Документите се подават в Централно управление (ЦУ) на Държавен фонд земеделие (ДФЗ), съгласно изискванията за условията и реда за прилагане на мерките от Програмата.

По мярката се финансират проучвания на университети, висши учебни заведения, научни институти и научни организации в областта на пчеларството. За финансово подпомагане могат да кандидатстват проекти, получили положителна оценка на практическо-приложната част от комисия в Селскостопанска академия.

В предстоящия прием може да се кандидатства в две направления. Първото е свързано с проучвания на различните фактори, които влияят върху размножаването, генетичните промени и здравния статус на медоносната пчела в България, както и причините за синдрома на празния кошер. Втората дейност по мярката е за проучване спецификата на добива на манов мед в иглолистните гори в Родопите.

Определеният бюджет за всяка от двете дейности от мярка Е е в размер на 89 785 лева.

Образец на заявлението за подпомагане по мярката и всички документи, касаещи приема, са публикувани на сайта на ДФ „Земеделие“.

Коментари: 0