От 6 юли започва втори прием по мярката за инвестиции във винарни

Бюджетът по мярката за инвестиции в предприятия за 2020 г. е в размер на над 14.3 млн. лв.

От 6 юли започва втори прием по мярката за инвестиции във винарни

Снимка: Pixabay

748 ~ 1 мин. четене

Започва втори прием по мярка „Инвестиции в предприятия“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019 – 2023 г. Той ще се проведе от 6 до 10 юли 2020 г. и ще бъде целеви само за кандидати, които ще искат авансово плащане до 15 октомври 2020 г.

Определеният бюджет за втория прием по мярката за инвестиции в предприятия за 2020 г. е в размер на над 14.3 млн. лв., за финансова 2021 г. – над 14.7 млн. лв., а за финансова 2022 г. – над 11.5 млн. лв. Запазват се изискванията максималната стойност на един проект да не надхвърля 800 000 евро, а максималният размер на общо допустимите разходи за целия период на програмата 2019-2023 г. за един кандидат да е 2 000 000 евро.

Допустимият процент на европейско финансиране по подадените проекти ще се определя в зависимост от вида на предприятията. Микро, малки и средни предприятия ще могат да получат до 50% финансиране от ЕС, големите предприятия с годишен оборот под 200 млн. евро и по-малко от 750 служители – до 25%, а големите предприятия с оборот над 200 млн. евро и над 750 служители – до 15%. Останалата част от разходите по инвестициите ще бъде за сметка на кандидатите.

Подкрепи Economic.bg