Откриха най-голямата фотоволтаична централа в Швейцария

Инвестицията е на стойност 12 млн. швейцарски франка

Откриха най-голямата фотоволтаична централа в Швейцария

Най-голямата електроцентрала със слънчеви панели  Швейцария бе открита днес. Тя се намира в Куржене и се очаква да покрива произведената енергия на половината от целите на кантона Юра по отношение на възобновяемата енергия до 2021 г.

Площта на фотоволтаичната централа е 43 000 кв.м, а инвестицията възлиза на 12 млн. швейцарски франка. Строежът е започнал през 2015 г. с амбицията на GEFCO да модернизира своя 78 000 кв.м. автопарк, който се състои от до 3 000 вносни автомобила, предназначени за територията на Швейцария.

Фотоволтаичната централа със соларни панели в Куржене е забележителна със своите размери и капацитет. Тя се състои от 23 886 фотоволтаични панела, а площта й е равна на четири и половина футболни игрища. Инсталираният капацитет от 6,7 MWp прави фотоволтаичната централа в Куржене най-мощната такава в Швейцария и е способна да произведе 6,7 GWh електричество годишно, т.е. годишната консумация на 1 550 домакинства.

Стартирана в края на 2015 г., работата се фокусира върху три отделни части. Първата инсталация (20% от централата) е завършена на 30 март 2016 г. и произвежда до 1,2 MWp електричество. Другите две части, работещи от август 2016 г., произвеждат съответно 3,2 MWp и 2,4 MWp.


Голям екологичен проект

Част от произвежданата енергия ще се използва директно в централата за зареждане на електрически коли, внесени от GEFCO. Излишъкът ще бъде вкарван в мрежата на BKW и предоставян на клиентите чрез продукта "Energy Green", разработен от BKW.

По този начин производството от соларната електроцентрала следва да се сертифицира, за да отговори на растящите нужди от електричество от възобновяеми източници. Това постижение ще покрие почти половината цели за производство на енергия на кантона Юра до 2021 г.

"Радваме се да видим как този проект става реалност и да можем да участваме в постигането на целите на кантона Юра. Тази инсталация е особено интересна, защото подсилва промишлена зона, която е активна от дълго време. Това е добър пример за бъдещи проекти", коментира Дейвид Фахндрих, директор на Energie du Jura.

Произведеното електричество би следвало да позволи пестене на 2 400 тона CO2 годишно (на базата на енергийния микс, изискван от Европейския съюз до 2020 г.). Другата полза за околната среда, която ще има от инсталираната соларна структура, е събирането и рециклирането на дъждовна вода.


Устойчивото развитие в сърцето на проекта

Тази централа ще позволи на GEFCO Швейцария да намали ефективно влиянието си върху околната среда. Това е част от политиката за корпоративна социална отговорност, която се изразява както в сертифицирането по ISO 14001 на обектите на GEFCO Швейцария, така и в инсталацията на резервоари за дъждовна вода в соларната централа. "Швейцарският филиал е горд с това постижение, в съответствие с политиката за околна среда на Групата. Бих искал да благодаря на BKW и EDJ, че са с нас в този проект, който е много важен за клиентите ни и за нас", подчерта Денис Игерт, директор на GEFCO Швейцария.

"Този проект показва отдадеността на GEFCO в полза на околната среда, която е един от приоритетите ни, заедно с удовлетворението на клиентите ни и отличната ни работа. Другите съоръжения на Групата ще последват този пример", ентусиазирано коментира Люк Надал, главен изпълнителен директор на Групата GEFCO.

По време на този проект, който е част от енергийната стратегия 2050 на Швейцарската конфедерация, Групата GEFCO, BKW и EDJ участват ефективно в енергийния преход и устойчивото развитие.

Коментари: 0