Падат 50 банкови такси

Отпада комисионната за теглена на пари от банкомат

Падат 50 банкови такси

По-малко такси, намален наполовина обем, нов, интуитивен и лесен за възприемане дизайн на тарифата за индивидуални клиенти предлага Сосиете Женерал Експресбанк от днес., съобщиха от банката. 

Промените целят да улеснят клиентите, да ги насочат към модерните начини на мобилно и интернет банкиране и да оптимизират офертата на банката. 

Новата тарифа за индивидуални клиенти на Сосиете Женерал Експресбанк е редуцирана от 26 до 13 страници, премахнати са 50 такси, а други 156 са преразгледани. Стойността на 11 вида комисионни са значително намалени, а други 54 вече не се предлагат поради оптимизация на услугите на банката. В допълнение, информацията е поднесена по много лесен и достъпен начин, с цел клиентите да могат да се ориентират бързо и без затруднения.

Много основни услуги, като например теглене от банкомат на банката с дебитни карти,  заявка за получаване на дебитна или кредитна карта в друг офис, промяна на лимити по дебитна или кредитна карта, месечна такса за допълнителен абонат за SMS банкиране и др. вече са безплатни за клиента.

Новата тарифа на Сосиете Женерал Експресбанк предлага и значително по-ниски такси за вътрешнобанкови и междубанкови онлайн валутни преводи и преводи в лева, с които тя придобива силно конкурентно предимство пред останалите играчи на пазара.

По този начин финансовата институция насърчава използването на своите услуги за дигитално банкиране - Bank On SMS, BankOn Web, Bank On Mobile, които стават предпочитани сред клиентите и им помагат да пестят време.  

Коментари: 0