Парите за \"Белене\" вече са по сметките на НЕК

До края на седмицата средствата ще бъдат прехвърлени на „Атомстройекспорт“

Парите за \
Министерството на енергетиката е превело 602 млн. евро по сметките на „Национална електрическа компания“ ЕАД. Заемът, който НЕК ще трябва да върне на държава за седем години, ще бъде използван за разплащане с руската "Атомстройкеспорт. Тя спечели арбитражното дело в Женева, по силата на което държавната електрическа компания трябва да си плати за изработените два реактора за АЕЦ "Белене".

Държавният бюджет отпусна парите на енергийното министерство с решение на Министерския съвет. Преди това европейската комисия одобри заема, а главна дирекция „Конкуренция“ изпрати становище, в което се посочва, че отпускането на средствата не представлява държавна помощ по смисъла на чл.107 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

След като във вторник Министерството на енергетиката преведе сумата на НЕК, държавната компания ще предприеме необходимите действия и ще изплати присъдените суми по арбитражното дело. Сумата ще постъпи по сметката на АО „Атомстройекспорт“ до края на седмицата.

Съгласно споразумението, ако НЕК извърши пълно плащане на сумата от 601.6 млн. евро към руската компания на или преди 15 декември 2016 г., „Атомстройекспорт“ ще се откаже от натрупаните след постановяването на арбитражното решение лихви. Всеки ден българската страна трупаше около 324 хил. лева лихва върху неизплатената сума. След като НЕК се разплати с руската компания до определената дата България ще си спести около 90 млн. лв. разходи по делото за АЕЦ "Белене". 
Коментари: 0