Парламентът ще има 22 постоянни комисии

Депутатите приеха текстове от проекта на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание със 123 гласа „за\"

Парламентът ще има 22 постоянни комисии
3635 ~ 2 мин. четене
22 ще са постоянните парламентарни комисии в парламента, решиха народните представители днес с приемане на текстове от проекта на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Това бе одобрено със 123 гласа „за", 8 „против" и 7 „въздържал се".

1. Комисия по икономическа политика и туризъм;
2. Комисия по енергетика;
3. Комисия по бюджет и финанси;
4. Комисия по правни въпроси;
5. Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление;
6. Комисия по външна политика;
7. Комисия по отбрана;
8. Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред;
9. Комисия по земеделието и храните;
10. Комисия по труда, социалната и демографската политика;
11. Комисия по образованието и науката;
12. Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта;
13. Комисия по здравеопазването;
14. Комисия по околната среда и водите;
15. Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения;
16. Комисия по културата и медиите;
17. Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите;
18. Комисия по вероизповеданията и правата на човека;
19. Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика;
20. Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове;
21. Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения;
22. Комисия за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.

Депутатите не приеха предложението на Мая Манолова Комисия за наблюдение на ДКЕВР да бъде заменена с Комисия наблюдение на дейността по защита на потребителите и ограничаване на монополите.

Не беше прието и предложението на депутатът от АБВ Светослав Белемезов за това комисията по отбрана и тази по вътрешна сигурност и обществен ред да се обединят, както и това Комисията за взаимодействие с гражданските организации и движения да се промени на Комисия за защита на потребителите, ограничаване на монополите и взаимодействие с гражданските организации и движения.

Изберете компанията, осигуряваща най-добър "Старт в кариерата"
Подкрепи Economic.bg