Парламентът закри Националната служба по зърното

Правата и задълженията й ще се разделят между БАБХ и МЗХ

Парламентът закри Националната служба по зърното

Народното събрание закри окончателно Националната служба по зърното. По предложение на правителството депутатите гласуваха и отмяна на Закона за съхранение и търговия със зърно, който уреждаше съществуването на тази служба. Днес депутатите решиха изцяло да отменят този закон.

Промените предвиждат Централната лаборатория за окачествяване на зърно, зърнени продукти и фуражи с цялото си имущество и архив да премине към Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Агенцията ще трябва да осъществява контрол за качество на зърното, а останалите активи, пасиви, архиви, права и задължения, както и данните от регистрите на закритата служба ще преминат към Министерството на земеделието и храните (МЗХ).

Според кабинета със закриването на Националната служба по зърното ще се премахне държавното регулиране на съхранението и търговията със зърно и ще осигури функционирането на сектора изцяло на пазарни принципи.

Ще се създадат условия за цялостно и точно прилагане на принципите и правилата на Общата организация на пазара на зърно на ЕС и ще се премахнат ненужните лицензионни и регистрационни режими при съхранение и търговия със зърно в съответствие с политиката за създаване в страната на благоприятна бизнес среда.

Със Закона за закриване на Националната служба по зърното се прекратява и гаранционният фонд, създаден на основание на отменения закон, а ликвидацията на имуществото му ще се извършва по ред, определен с постановление на Министерския съвет.

Срещу закриването на службата се обявиха депутатите от БСП и най-вече Светла Бъчварова. Според нея това решение на мнозинството ще доведе до увеличаване на сивия сектор. Закриването на службата е груба грешка, която ще има тежки последствия, категорични са в БСП. Според тях това ще ощети земеделските производители, като 52 хил. от тях нямат бази за съхранение на зърно и то е на влог в лицензирани складове.

Когато имат влог зърно, негово количество и качество се защитава. Със закриването на службата тази защита отпада и производителите няма как да са сигурни, че ще си получат зърното, което са вложили, посочи Светла Бъчварова. 

Коментари: 0