Патентното ведомство успешно внедри Системата за управление на качеството

Тя обхваща всички процеси и дейности, касаещи административното обслужване на институцията

Патентното ведомство успешно внедри Системата за управление на качеството

Снимка: Патентно ведомство

Патентно ведомство на Република България приключи внедряването на Система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001 (2015). Окончателният външен одит се проведе на 15-16 октомври 2018 г. 

Системата за управление на качеството е разработена съгласно изискванията на Международния стандарт за качество ISO 9001. Тя обхваща всички процеси и дейности, оказващи влияние върху качеството на административното обслужване в администрацията на Патентно ведомство на Република България, както и създаване на увереност във всички заинтересовани страни, че ще им бъдат предоставяни услуги, съобразени с техните нужди и очаквания. 

Внедряването на Системата за управление на качеството е част от Договора за сътрудничество между Патентно ведомство на Република България и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, а именно - „ECP5 Подкрепа за  внедряване на Системи за управление на ведомствата по интелектуална собственост”. 

За бързото и ефективно внедряване спомогна отличното сътрудничество и обмен на знания и опит, поддържани по време на процеса по внедряване, между Патентно ведомство на Република България и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO). 
Коментари: 0