Патентното ведомство внедри още 55 електронни услуги

С този подход максимално се улесняват гражданите и бизнеса, като им се предоставя възможност за дистанционно подаване

Патентното ведомство внедри още 55 електронни услуги
468 ~ 1 мин. четене

От 12 октомври 2020 г. Патентното ведомство е въвело в реална експлоатация още 55 нови електронни услуги. От там съобщават, че това се е случило в рамките на изпълнението на Проект № BG16RFOP002-1.004-0002-C04, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Новите е-услуги дават възможност за:

  • подаване по електронен път на искания за Промяна на представител за патент, полезен модел, европейски патент;
  • Промяна на адрес за кореспонденция за патент, полезен модел, европейски патент;
  • Жалба срещу отказ/прекратяване за патент;
  • Обявяване в недействителност на издаден патент;
  • Подновяване на полезен модел;
  • Оттегляне на заявка за патент;
  • Оттегляне на заявка за Европейски патент;
  • Отказ от право върху издаден патент;
  • Отказ от право върху регистриран полезен модел;
  • Отказ от право върху ЕП за Република България и други искания за патенти, полезни модели и европейски патенти.

Новите електронни услуги ще облекчат значително работата на малките и средни предприятия и гражданите по отношение на управляваните от тях обекти на индустриална собственост, казват от Патентното ведомство.

През последната една година ведомството внедри 76 нови електронни услуги. С този подход максимално се улесняват гражданите и бизнеса, като им се предоставя възможност за дистанционно подаване на искания и заявки, при липсата на физически контакт, което от своя страна свежда до минимум риска от заразяване с COVID – 19.

Стремежът на ведомството е да удовлетвори в максимална степен нуждите на гражданите и обществеността, свързани с достъпност на обслужването, по-добра организация и въвеждане на нови технологии. Услугите са достъпни през портала за електронни услуги и през сайта на Ведомството. За заявяването им ще се изисква подписване с квалифициран електронен подпис (КЕП).

Техническа информация за използване на електронните услуги можете да намерите в ръководствата за потребителя, налични на Портала за електронни услуги на ведомството.

Подкрепи Economic.bg