Печалбата на „Телелинк“ расте с над 100% през първото полугодие

Двигател на растежа са телеком решенията и дигиталните продукти за модернизация на работното място

Печалбата на „Телелинк“ расте с над 100% през първото полугодие

Снимка: Телелинк Бизнес Сървисис Груп

Мирела Вавова Автор: Мирела Вавова

Българската „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД (ТБС Груп) се похвали с ръст на приходите и увеличение от над 100% на печалбата си през първите шест месеца на тази година в сравнение със същия период на предходната. Основен двигател на подема са специализираните телеком решения и дигиталните продукти за модернизация на работното място.

Финансовите резултати на технологичната компания идват след официалния ѝ дебют на Българската фондова борса през юни тази година. Първоначално той бе обявен за януари, но се забави и в крайна сметка се състоя в условията на сложна и турбулентна икономическа обстановка на фона на коронавирусната криза.

Вече публичната компания представи междинни консолидирани отчети на дружеството, според които консолидираните приходи за първото полугодие са нараснали с 39% – нетно стойността им възлиза на 65 млн. лв. в сравнение с 46.8 млн. лв. за първото полугодие на 2019 г.

Групата отчита ръст на продажбите във всички основни региони, включително 41% в приходите от местни и задгранични пазари на „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД (България), 25% в дъщерните дружества в Сърбия, Черна Гора, Босна и Херцеговина и Словения и стартиралите през второто полугодие на 2019 г. дейности в Македония и Албания.

Като основни двигатели на растежа се открояват специализираните решения за телеком оператори, бележещи възстановяване на продажбите в Западните Балкани и основополагащите за дигитализацията продукти и услуги от категория Модерно работно място, имащи водеща роля за ръста на продажбите в България“, обясняват от компанията.

ТБС Груп отчита 102% ръст на печалбата преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA), с което тя достига 8.7 млн. лв. Нетната печалба е нараснала дори повече - с 129% до 6.4 млн. лв. От компанията обясняват подема като резултат от „нарастващия мащаб на продажбите и подобряващия се брутен марж“.

Подобрение бележат и редица показатели, свързани с финансовото състояние на Групата. В резултат от акумулираната печалба, собственият капитал нараства с 82% до 14.2 млн. лв., а общият финансов дълг се понижава с 19% до 5.2 млн. лв. В резултат на това и на реализирания положителен нетен паричен поток към края на периода, нетният дълг (разлика между общия финансов дълг и паричните средства и еквиваленти) на Групата се понижава до -0.9 млн. лв.

Считано от 2 септември, ТБС Груп стартира и обратно изкупуване на собствени акции на БФБ за целите на програми за стимулиране на служителите. Обявеното първоначално количество е 15 000 акции, като дружеството планира и допълнителни траншове до края на 2020 г.

Към 1 септември търгуваните акции на дружеството достигнаха цена на затваряне от 8.80 лв. за брой, отбелязвайки покачване от 16% спрямо цената от 7.60 лв., на която ТБС груп излезе на БФБ с първи транш на публичното си предлагане в началото на юни.

Коментари: 0