Печатница „Алианс Принт“ отбелязва цветно 15-ата си годишнина

За празника е подготвено специално юбилейно издание

Печатница „Алианс Принт“ отбелязва цветно 15-ата си годишнина
5240 ~ 2 мин. четене

Този месец една от най-реномираните печатници в България „Алианс Принт“ ЕООД отбелязва своята 15-а годишнина под мотото „15 години успех с цветовете на дъгата“. Създадена е през 2001 г. и е наследник на дългогодишната полиг­рафическа традиция в печатницата на Българската телеграфна агенция. Основател, собственик и изпълнителен директор на „Алианс Принт“  е Венцислав Бичаков.

Амбицията на екипа е да предлага на своите клиенти не просто печатни материали, а средства за осъществяване на техните бизнес идеи. За постигането на тази цел печатницата предоставя широк асортимент от услуги и продукти на достъпни цени, но и най-пълно удо­влетворяващи високите изисквания на пазара в духа на последните иновации в този сектор в Европа. В последните години печатницата е специализирана основно в областта на печата на книги и рекламни продукти – специализирани каталози, брошури с по-специфични изисквания към качеството на печат и формата на продукта.


Сред клиентите на „Алианс Принт“ са държавни и общест­вени институции; фарма­цевтични компании; предприятия от военно-промишления комплекс; тър­говски вериги и представителства; рекламни и PR агенции; издатели на перио­дични и непериодични издания, на спра­вочници и гайдове; издатели на детска, учебна и художествена лите­ратура. Печатницата поема и изпълнява поръчки от Франция, Англия, Германия и Бенелюкс.

Според Венцислав Бичаков „Алианс Принт“ е бизнес с ясно откроени конкурентни предимства и с традиции на новатор в сектора: „В дългосрочен план успехът ни се дължи най-вече на постоянните инвестиции в иновации, както и на адекватен маркетингов подход. Ние сме една от фирмите, инвестирали в много иновативни технологии. Например, ние първи в България въведохме хибридната печатна технология, пуснахме първата в София осемцветна печатна машина с обръщач, въведохме нoви за бранша маркетингови подходи и т.н. Като мащаб и като оборудване мощностите на „Алианс Принт“ са доста над средното европейско ниво. Затова и когато влязат в печатницата, партньорите и гостите ни от чужбина остават впечатлени“.


По повод 15-ата си годишнина „Алианс Принт“ подготви специално юбилейно издание. Алманахът включва откъси от литературни творби, издадени от клиентите на печатницата, както и послания по случай рождения й ден.

Подкрепи Economic.bg