Петкова: АЕЦ „Белене“ не може да присъства в енергийната ни стратегия

Според енергийния министър нямам как да има конкретика в такъв дългосрочен документ

Петкова: АЕЦ „Белене“ не може да присъства в енергийната ни стратегия

Снимка: Красимир Свраков

Проектът на енергийната стратегия на България от 2030 г. с хоризонт до 2050 г. няма как да съдържа конкретика. Това заяви ресорният министър Теменужка Петкова по време на парламентарен контрол днес.

 

Коментарът ѝ идва, след като от документа се видя, че в новата стратегия АЕЦ „Белене“ не е ясно заложена, а само че има необходимост от въвеждане на нова ядрена мощност.

„Що се отнася до енергийната стратегия на България, вие също добре знаете, че такъв документ няма как да съдържа конкретика“ каза още Петкова.

Според нея в старата също не е посочено къде ще бъде новата ядрена мощност. „Недейте да използвате тази тема и да правите политически внушения. По отношение на АЕЦ "Белене" ние стриктно спазваме решението на българския парламент", подчерта още Теменужка Петкова.

По думите ѝ в изпълнение на решение на Народното събрание, тя е предприела необходимите действия, както и колегите й от БЕХ и НЕК. "Разработена е процедура за избор на стратегически инвеститор, тази процедура е докладвана, одобрена от Министерски съвет, народните представители са запознати с нея. Към настоящия момент се намираме на етап 5 от процедурата, а именно разработване на информационен меморандум и връчен на участниците, които са включени в кратката листа. Това са няколко компании", каза още Петкова.

"Първо беше подписано споразумение за конфиденциалност, предоставен им е съответно информационният меморандум и предстои да им бъде осигурен достъп до информационната зала на проекта, която е ситуирана в НЕК. Достъпът до тази зала е трудно да бъде осъществен, имайки предвид световната пандемия на COVID-19 и наложените ограничения в пътуванията", каза още Петкова.

"Що се отнася до конкретния въпрос, свързан с документацията, по отношение на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР). Именно в изпълнение на решението на Народното събрание НЕК проведе кореспонденция с Агенцията за ядрено регулиране, отправи запитване до АЯР, в резултат на което получи писмен отговор от 6 декември 2018 г. Тук става въпрос именно за процеса по приключване на процедурата по лицензиране на проекта. АЯР счита, че актовете, издадени във връзка с лицензионния процес и влезли в сила, запазват действието си. Титулярът НЕК може да черпи права от тях. Такива са издадените от АЯР и влезли в сила актове заповед за одобряване на избраната площадка и разрешението за проектиране. АЯР счита, че при практическото подновяване на действието относно реализирането на проекта, процесът на лицензиране би следвало да продължи", каза още Теменужка Петкова. Тя уточни, че АЯР коментира не разрешението за строеж, а за проектиране.

Коментари: 0