Планът за възстановяване предвижда газификация на „Марица изток“

Служебното правителство сложи производствен квота за държавната топлоцентрала – 1 млн. MWh годишно

Планът за възстановяване предвижда газификация на „Марица изток“

Снимка: ТЕЦ Марица Изток 2

2165 ~ 2 мин. четене

„ТЕЦ Марица изток 2“ ще разполага с обща годишна квота за производство на електроенергия в размер на 1 млн. MWh за следващия регулаторен период – от 1 юли 2021 г. до 30 юни 2022 г. Министърът на енергетиката Андрей Живков е подписал заповед, с която се определя това количество за задължително изкупуване от обществения доставчик за регулирания пазар.

Заповедта е мотивирана с изпълнение на т.2 от решение на Народното събрание от 31 януари 2020 г., което задължава Министерския съвет да предприеме "всички необходими мерки", за да не се допусне прекратяване или ограничаване на производствения капацитет на въглищните топлоелектрически централи от групата на Българския енергиен холдинг.

В Министерството на енергетиката са постъпили становища от изпълнителните директори на Национална електрическа компания (НЕК) и Електроенергиен системен оператор (ЕСО) относно необходимостта от гарантиране на надеждната работа, сигурността и устойчивостта на електроенергийната система на страната, което поражда необходимост от поддържане на работоспособността на "ТЕЦ Марица-изток 2". Определянето на годишна квота за топлоелектрическата централа е в отговор на тази необходимост, посочват от МЕ.

Това е краткосрочна мярка, която да гарантира работата на ТЕЦ-а в следващия едногодишен период и да осигури плавна трансформация с оглед екологичните изисквания и икономическите реалности, свързани с високоемисионните на СО 2 производители. Преходът към по-екологични производства в комплекса „Марица изток“ ще се случи плавно и без социален стрес чрез използване на различни инструменти, предоставени от Европейската комисия – Националния план за възстановяване и устойчивост, фондът за справедлив преход и др.

Паралелно с това, Министерството на енергетиката е предложило включване в Плана за възстановяване и устойчивост на проекти за газифициране на производствата в района, като и такива за изграждане и въвеждане на нови мощности за зелена енергия. Това ще осигури хоризонт за развитие на комплекса в съответствие с предизвикателствата на европейска Зелена сделка  и ще окаже положително въздействие върху цялата група на Българския енергиен холдинг.Подкрепи Economic.bg