Плащането на глоба в срок до 14 дни ще я намалява с 20%

Също така ще стане възможно да не се издава наказателно постановление на нарушителя

Плащането на глоба в срок до 14 дни ще я намалява с 20%

Снимка: Pixabay

12710 ~ 2 мин. четене

Всяка една глоба за административно нарушение ще се намалява с 20%, в случай че нарушителят откаже да обжалва санкцията и я плати в 14-дневен срок. Това няма да е възможно, единствено когато специален закон предвижда намален размер на глобата.

Това става ясно от представени за обществено обсъждане промени в Закона за административните нарушения и наказания, предложени от външния министър Екатерина Захариева. Законопроектът е предложен за втори път за обществено обсъждане. Първият проект, който бе пуснат за обществена консултация, бе заменен с настоящия заради многобройни препоръки от страна на юристи и правни експерти. Основните цели на документа са да осъвремени законовата уредба за някои традиционни постановления при административните нарушения.

Сред основните акценти на предложените промени е възможността гражданите, едноличните търговци и юридическите лица с наложени глоби или имуществени санкции, да могат да платят само 80% от сумата, посочена в наказателното постановление, ако го направят в срока на обжалване – 14 дни. Възможността за намалено плащане на глобата цели повишаване на събираемостта и облекчаване на съдилищата от голям брой дела, тъй като при плащането в намален размер няма да може да се обжалва размерът на наложената санкция.

В момента МВР дава право на водачите да плащат глобите си с отстъпка от 30%, ако я заплатят в 14-дневен срок от връчването ѝ.

Ако наред с глобата има наложена и имуществена санкция (отнети в полза на държавата вещи), то глобата и санкцията ще могат да се обжалват поотделно. Нарушителят ще може да избира дали да се възползва от плащане на глобата или имуществената санкция в намален размер или да обжалва пред съда цялото наказателно постановление.

Законопроектът въвежда и нов вид споразумение, което ще позволи приключване на административнонаказателното производство в кратки срокове. То ще се съставя в писмена форма между страните и ще се издава вместо наказателно постановление. При сключването му е предвидено намаляване на размера на глобата или имуществената санкция - в размер на 70% от минимума, предвиден за извършеното нарушение, а когато в закона не е предвиден минимум – по договаряне между страните, но не повече от 70% от половината от максимума.

С промените с увеличават и някои процесуални срокове. Срокът за депозиране на възражения срещу съставения акт за установява на административно нарушение се увеличава от 3 на 7 дни, а срокът за оспорване на наказателни постановления – от 7 на 14 дни. Така гражданите и бизнесът ще имат повече време да организират защитата на своите права и законни интереси, отчитат вносителите.

За първи път се урежда института на съкратеното съдебно производство при съдебния контрол върху законосъобразността на санкционните актове на администрация с цел ускоряване на процеса и намаляване натовареността на компетентните съдилища.

Коментари: 0