Смъртните случаи заради мръсен въздух в САЩ са с 50% по-малко

Занапред учените възлагат надежди на технологиите, а не на регулациите, да подобрят още резултатите

Смъртните случаи заради мръсен въздух в САЩ са с 50% по-малко
През последните десетилетия качеството на въздуха в САЩ се е повишило, но досега не беше ясно колко точно е било подобрението и до какви позитиви е довело. Севернокалифорнийският университет е публикувал изследване, което дава отговор именно на тези въпроси.

Университетският доклад, за чието съставяне са помогнали НАСА и Американската агенция за опазване на околната среда (EPA), посочва, че смъртните случаи заради замърсяване на въздуха в САЩ са намалели с 47%. Това се е случило от 1990 г. до 2010 г., когато заради вредните емисии във въздуха са починали около 71 хил. души.

Изследователите са получили тези данни, измервайки равнищата на два основни замърсители – озон и фини прахови частици – компютърна симулация как се е променило тяхното съдържание във въздуха за 21 години. Учените също така са сравнили данните от центровете за контрол и превенция на заболяванията в различни райони на страната, като са обърнали внимание на смъртните случаи заради хронични заболявания на белите дробове и исхемична болест на сърцето.

Учените приписали успеха смъртните случаи да са по-малко основно на по-строгите регулации за вредните емисии във въздуха. Специално внимание било обърнато на правилата за емисиите от превозните средства. Тези промени в политиките били достатъчни, за да се справят с нарастването на замърсяването, предизвикано основно заради повишеното потребление на електричество.

Според изследователския екип по-нататъшни строги регулации биха могли да подобрят още повече резултатите след 2010 г. Те обаче са притеснени, че нивата на замърсяване може и да спрат да падат заради настоящата антинаучна позиция на американското правителство и подходът му да отхлабва и намаля регулаторните политики. Именно затова може да се очаква дори обръщане на тенденцията – влошаване на качеството на въздуха и ръст на смъртните случаи. Затова основни надежди се възлагат на технологиите, които постоянно напредват. Вече се въвеждат все повече възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), електрически и хибридни коли, а също така все повече граждани се отказват да си купуват автомобили.
Коментари: 0