Производството на тютюн е 20% по-малко тази година

7 дружества са сключили предварителни договори със земеделските стопани за изкупуване на реколтата

Производството на тютюн е 20% по-малко тази година

Снимка: Pixabay

За тази година се очаква между 11 и 13 хил. тона тютюнева суровина от четирите сортови групи, отглеждани в България. Прогнозираните от Националната асоциация на тютюнопроизводителите в България 2010 (НАТ 2010) количества са с 21% по-малко спрямо миналата година.

Промените в метеорологичната обстановка и оптималната атмосферна влага през изминалата седмица са позволили тютюнопроизводителите да започнат заготовката на тютюневата суровина от двете ориенталски групи дребнолистен тютюн "Басми" и "Каба Кулак", съобщават още от асоциацията.
 

От 31 търговски дружества с издадено от МЗХГ разрешение за изкупуване на суровина 7 са сключили предварителни договори със земеделските стопани. Амбалажът вече е раздаден в тютюнопроизводителните райони, експерти-оценители са обходили стопанствата за организиране и започване на изкупуването, казват от НАТ 2010.

Асоциацията очаква през тази стопанска година да бъдат изкупени близо 5 750 тона "Басми" и около 900 тона "Каба Кулак". От две седмици е започнало и изкупуването на тютюн от едролистната сортова група "Бърлей", чието производство се очаква да възлезе на около 1 150 тона. Интерес към сорта проявяват 3 търговски оператори. Очаква се до края на месец декември да са изкупени над 80% от суровината. При втората едролистна сортова група "Виржиния" също има продадени количества, тъй като при нея изкупуването тече почти целогодишно заради механизираната технология на сушене. Очаква се от сорта да бъдат получени около 3700 тона.
Коментари: 0