Под 35% от българския бизнес се позиционира в социалните медии

Това сочат данните на НСИ за 2017 г.

Под 35% от българския бизнес се позиционира в социалните медии

Снимка: Pexels

34.4% от предприятията използват различни видове социални медии, за да развиват дейността си и да разширяват своето интернет присъствие. Това сочат данните на Националния статистически институт за 2017 г. В изследването на информационното общество в предприятията за изтичащата година са се включили организации с 10 и повече лица. 

От анализа става ясно, че най-популярни са социални мрежи като Facebook, LinkedIn, Xing, Google+, DotBulgaria. Големите компании са значително по-активни в използването на платформи за споделяне на мултимедийно съдържание. Тяхното присъствие в канали като VBox7, YouTube, Instagram, Flickr, SlideShare е с дял от 20%, докато този на малките компании с 10 - 49 заети лица е едва 6.7%. 

Бизнесът използва социалните медии основно за да подобрява имиджа си или с цел реклама и промоции на продукти. Те им служат също за комуникация с клиенти (61.2%) и сътрудничество с бизнес партньори или други организации (36.7%). 

Най-малък е делът на предприятията, които включват своите клиенти в разработването или обновяването на стоките или услугите (17.3%)

Собствен сайт

Със собствен уебсайт разполагат 50.8% от предприятията, като най-голям е техният дял при компании с 250 и повече служители (84.7%). 

На своя уебсайт предприятията основно предоставят информация за предлаганите стоки и услуги (80.0%), поставят връзка или препратка към профила си в социална медия (34.2%), както и предлагат възможност за онлайн поръчки или резервации на стоки или услуги (26.2%). 

Използване на облачни технологии

Навлизането на облачните технологии се усеща и в България. През 2017 г. 8.0% от предприятията се възползват от предимствата на облачните технологии, за да оптимизират бизнес процесите си.

Впечатление прави все пак, че основните им потребители са големите предприятия с повече от 250 заети лица (28.6%). 

Основните цели, за които предприятията използват облачните решения, са поддръжка на електронна поща (72.7%), съхранение на файлове (67.6%) и хостинг на база данни (57.0%).

Достъп до компютър

Като цяло 96.7% от анкетираните предприятия са посочили, че използват компютри. При големите организации с 250 и повече заети лица този дял е 100%. 

Що се отнася до служителите, 30.2% от заетите лица в предприятията използват компютър ежедневно за изпълнение на служебните си задължения, а на 26.7% от работещите е осигурен достъп до интернет. 

Данните от проведеното изследване показват, че все повече предприятия предоставят преносими устройства на своите служители. През тази година 10.5% от заетите лица в предприятията са използвали преносими устройства за служебни цели, което е с 1.9 процентни пункта повече от предходната година.
Коментари: 0