Под половината читалища в България имат и компютър

В края на 2017 г. действащите читалища на територията на страната са 3 321

Под половината читалища в България имат и компютър
568 ~ 2 мин. четене
Към 31.12.2017 г. действащите читалища на територията на Република България са 3 321, от тях 663 (20.0%) са в градовете, а 2 658 (80.0%) в селата. 

В сравнение с 2012 г. се наблюдава увеличение на броя на читалищата с 246, или 8.0%, съответно със 76 (12.9%) в градовете и със 170 (6.9%) в селата. Членовете на читалищата са 272 797, като спрямо 2012 г. броят им се увеличава с 34 593, или с 14.5%. Това сочат данните на Националния статистически институт (НСИ) от изследването на дейността на читалищата през миналата година.

Най-много са действащите читалища в област Пловдив - 207, от които 157 (75.8%) са в селата и 50 (24.2%) - в градовете. Най-малко са читалищата в областите Видин и Габрово - по 77.За първи път в изследването е събрана информация за компютърната осигуреност, предоставяне на достъп до интернет, наличието на действащи библиотеки, както и зали за представления: 

- В 3 045 читалища, или 91.7% от всички читалища, има действащи библиотеки; 

- 1 616 читалища (48.7%) предлагат услуги за ползване на компютър с достъп до интернет за потребители; 

- 2 544 (76.6%) читалища разполагат със зала за представления, като средно една зала разполага с 220 места за зрители. 

В съответствие с целите на читалищната дейност се сформират школи/групи/състави, чрез които се „задоволяват потребностите на гражданите, свързани с развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в населеното място“. 

През 2017 г. в читалищата се развива любителска художествена творческа дейност, както следва: 

- В категорията „музикално и певческо творчество“ общият брой на групите е 4 607, с 49 796 участници в тях са и 37 188 изяви през годината. Най-голям е броят на съставите по фолклорно пеене - 2 778, с 30 816 участници и 22 411 изяви; 

- Танцовите състави са 3 178 с общ брой на участниците 56 640 и 20 807 изяви. В тази категория най-много са съставите по български народни танци - 2 386, с 44 593 участници и 16 129 изяви; 

- Общият брой на клубовете и кръжоците е 3 077 с 39 375 участници в тях и 13 985 изяви. Преобладават театралните клубове - 548, следвани от тези по приложни изкуства (454) и изобразително изкуство (404). 

За постигане на целите на читалищната дейност , през 2017 г. са организирани общо 37 118 културни и творчески прояви. Най-голям е броят на организираните от читалищата празненства и фестивали - 24 334, следван от честванията на бележити дати и годишнини - 21 267.
Коментари: 0