7 показателни факти за успеха на финландското образование

Вижте какво отличава финландската образователна система от всички други

7 показателни факти за успеха на финландското образование
5424 ~ 5 мин. четене
Автор: Ивайла Раденкова

През последните десетилетия Финландия не излиза от челните позиции сред международните изследвания за грамотност PISA. Какво обаче отличава финландската система на образование от нашата?

Първо нека да обърнем внимание на статистическите данни и числата. Във Финландия 93% от гражданите завършват средно образование. Въпреки високите резултати, финландските ученици прекарват най-малко време в учене. Частни уроци на практика няма, защото над 30% от децата получават доброволно допълнителна помощ от учителите, стига да имат нужда.

Финландия гарантира на младежите 100% безплатно образование  като в това число се включва обучение, учебници, тетрадки, пособия, храна и транспорт до училището. Не се разрешава събирането на каквито и да е допълнителни средства от родителите независимо какви са целите.

Интересно е как се подбират новите допълнения към финландското учителско съсловие – 10% от най-добрите ученици от завършилите.

През  2010 г. 6600 кандидати са се борили за 660 места в начални училища в държавата.

Учителите във Финландия  са на едногодишни договори, с възможност за удължаване, а заплатата им  е около 5 000 евро. Така че социалният статус на учителите е като на лекар или адвокат. Учителите прекарват в класните стаи само 4 часа на ден. 2 часа на седмица отдават за професионално си развитие. 

Ето какви са 7-те принципа на финландското образование:

1. Равенство

Във Финландия няма елитни или посредствени училища, защото всички имат еднакво оборудване и пропорционално финансиране. Доскоро на финландците е било забранено да избират училище, сега забраната е премахната, но повечето родители пак си дават децата в най-близкото училище, защото всички училища са еднакво добри.

Също така  не се допуска по-задълбочено изучаване на едни предмети за сметка на други. Всички са еднакво важни, а учителите имат пълната свобода да преподават материала както сметнат за добре.

Учителите нямат право да разпитват родителите за професия или социален статус.

Също така финландците не делят учениците в класове в зависимост от способностите им или кариерните им предпочитания. Забранено е да се сравняват учениците един с друг. Разликата между слаби и силни ученици тук е най-малка в света.

Равенство на правата на учители и деца. Във Финландия наричат ​​това принцип на "зачитане на ученика". Още от първи клас на децата се обясняват права им, включително и правото да се оплакват на социален работник. Това насърчава финландските родители да разберат, че тяхното дете е самостоятелна личност, която е забранено да се обижда или наранява.

2. Абсолютно безплатно образование

Освен конкретното обучение, безплатни са още обяда и закуската, екскурзиите, посещения на музей и всички други извънкласни дейности. Ако транспортът до училището е над 2 км., училищен автобус взима и връща децата.

3. Индивидуалност

За всяко дете се съставя индивидуален план за обучение и развитие. Персонализирането засяга съдържанието на използваните учебници, упражненията, броят на класните и домашните задачи и времето отделено за тях, както и преподавания материал.

Децата, които са от един и същи клас изпълняват упражнения с различни нива на трудност и се оценяват според персоналното си ниво. Ако ученикът се справи отлично, утре ще му се даде по-сложна задача - ако не успее - няма проблем, следващия път отново ще получи проста задача.

Във финландските училища има две допълнителни и много важни разновидности на образователния процес:

- Подпомагащо обучение за по-слабите ученици - това в България се прави с частни уроци. Във Финландия няма частни уроци, учителите доброволно се занимават допълнително по време на урока или след него;

- Коригиращо обучение - свързано е с устойчиви общи проблеми в усвояването на учебния материал. Коригиращото обучение се провежда в малки групи или индивидуално.

4. Животът преди изпитите

Финландците казват: "Или ще се подготвят за живота, или - за изпити. Ние избираме първото." Затова изпити във финландските училища няма. Контролни и тестове - само по преценка на учителя. Има само един задължителен стандартен тест в края на средното образование, но учителите не се отчитат пред никой за резултатите от теста и децата не се готвят специално за него.

В училището се преподава само това, което може да потрябва в живота. Изхвърлено е от учебната програма всичко излишно. Финландските деца обаче от малки знаят какво е договор, портфолио, банкова карта. Те знаят как да изчислят данък наследство или ДОД, да създадат сайт-визитка.

5. Доверие

Взаимовръзката е много важна – доверие от учител към ученик и от ученик към учител. Няма проверки на учителите, няма инспектори. Има единна образователна програма, но тя съдържа само общи насоки, а всеки учител използва такъв метод на преподаване, който смята за подходящ.

 В класната стая, учениците могат да избират с какво да се занимават. Например, ако в урока е включен образователен филм, но не е интересен на ученика, той може да си отвори книга. Смята се, че ученикът може сам да прецени какво е по-полезно за него.

6. Учи се доброволно

Учи този, който действително иска да учи. Учителите се опитват да привлекат вниманието на ученика, но ако той няма абсолютно никакъв интерес или способност да се учи, детето се ориентира към практически полезна за бъдещето му не особено сложна професия и няма да го стресират с двойки. Не всеки ще стане ядрен физик, все пак обществото се нуждае и от други кадри.

Финландците смятат, че една от задачите на гимназията е да се определи дали за младежа е необходимо да продължи образованието си в лицей или му е достатъчно и по-полезно да отиде в професионално училище. И двата избора еднакво се ценят.

7. Самостоятелност

Финландците вярват, че училището трябва да се научи детето на най-важното - самостоятелен бъдещ успешен живот. Затова тук ги учат да мислят и сами да придобиват знания. По време на часовете, учителите не разказват теми, защото всичко е написано в книгите. Важни са не наизустените формули, а умението да се използват справочници, текстове, интернет, компютри, способността да се намират необходимите ресурси за решаване на текущия проблем.

Доколкото до оценките, от 1-ви до 3-ти клас няма никакви, но до 7-ми клас се прилага десетобална система - 10 - "почти недостижим" 4 - "по-лошо от всякога" Има и оценка за поведението - оценява се способността да се работи в колектив и самостоятелно, маниери, желание да се влияе на другите за добро.

Оценките във финландските училища нямат почти никаква тежест върху учениците и са нужни само за мотивация на и проверка, която си е за него - ако желае, да подобри знанията си. Те не влияят на репутацията на учителя или училището.

Това са общо взето принципите и особеностите на началното и средното образование във Финландия. Може би образованието във Финландия не е най-доброто възможно, но определено има многопозитиви. Учениците и учителите не мразят училището, не страдат от нервно напрежение, а са спокойни и щастливи и живеят един съвсем нормален живот като се наслаждават на всичко останало, като междувременно и учат.

Подкрепи Economic.bg