Половината от инвестициите на пенсионните компании са в чужбина

Универсалните и професионалните фондове вече управляват средства на стойност 9.84 млрд. лв.

Половината от инвестициите на пенсионните компании са в чужбина
Към кая на 2016 г. универсалните пенсионни фондове (УПФ) управляват активи на стойност 8.9 млрд. лв. общо 48.3% тези средства са инвестирани в облигации на други държави, акции на външни емитенти или чужди корпоративни облигации. Това показва анализ на допълнителното пенсионно осигуряване, изготвен от най-голямата компания в сектора – ПОК „Доверие“. Подобна е ситуацията при професионалните схеми (ППФ), където инвестициите в чуждестранни активи са 43.5%, от общо 936 млн. лв. активи.

Според Даниела Петкова, главен изпълнителен директор на „Доверие“, активите на фондовете вече са прекалено големи за българския пазар. Това е причината да се гледа все повече навън.

По закон пенсионните компании трябва да инвестират задължително част от активите си в компании от Българската фондова борса (БФБ). Според Петкова това се прави, но УПФ и ППФ изяждат почти целия капацитет за инвестиции в български акции и ДЦК, което отнема възможността на доброволното пенсионно осигуряване – третият стълб на системата.

„Редно е да има повече възможности за инвестиции в България. Когато беше направена пенсионната реформа през 2000 г. основната цел бе да се даде тласък на капиталовия пазар. Засега изоставаме с тази цел. Надявам се да има промени в законодателството, които да помогнат за осъществяването й“, каза Петкова.

От изнесените данни стана ясно, че стойността на събираните от дружествата такси (входна и такса за управление на активите) намаляват като дял от общите активи на фондовете. През 2012 г. делът е достигал 1.66%, а през 2016 г. е намалял до 1.36%. Тази тенденция се дължи от една страна на по-бързия темп на растеж на активите спрямо таксите, както и на регулаторните промени, които от миналата година задължават дружествата да намаляват постепенно таксите.

„Тази тенденция ще продължава и през следващите години, защото имаме промени в Кодекса за социалното осигуряване (КСО) и таксите ще намаляват в период напред“, каза Петкова. Според нея когато бъде достигната целта, тогава пенсионните фондове ще се окажат дружествата за колективно инвестиране с най-ниски такси. „В същото време ние сме единствените с толкова големи фиксирани разходи по закон“, каза директорът на „Доверие“.

През 2016 г. дружествата имаха извънреден разход, свързан с мащабната независима оценка на активите на дружествата, която приключи през януари. Освен това през миналата година бяха направени законови промени, които задължават пенсионните компании да използват минимум два одитора, вместо един.

През 2017 г. дружествата от сектора ще имат още един извънреден разход, който е свързан с назначената втора проверка на активите, която ще обхване втората половина на 2016 г. Според представителите на различни фондове, които присъстваха на пресконференцията, втората проверка се прави, за да се задължат компаниите да направят нужните корекции в активите си. След първата проверка, която обхвана периода до 30 юни 2016 г., дружествата трябва да направят корекция в размер на 0.3% активите си. Първата проверка обаче бе европейска, а резултатите са с пожелателен характер. Втората ще бъде по Закона за КФН и ще има задължителен характер.
Коментари: 0