Последен ден за вписване в Регистъра на тютюнопроизводителите

Продажбата на тютюн е невъзможна без регистрацията

Последен ден за вписване в Регистъра на тютюнопроизводителите

Днес е последният ден за вписване в Регистъра на тютюнопроизводителите. След изтичането на този срок няма да е възможна законната продажба на тютюна от тазгодишната реколта.

Попълването на информация в регистъра е за срок от 1 година и не се прехвърля автоматично за следващата. Изкупуването на продукцията ще се извършва само от лица, които са сключили договори.

За успешна регистрация са необходими копие от сключените договори за изкупуване на суров тютюн и документ за правно основание за ползването на земеделските земи с площ над 5 дка. Включването на производителите в регистъра е безплатно и не води до допълнителни задължения.

След последните изменения в закона, производството и съхранението на суров тютюн, без сключен договор за производство и изкупуване, се счита за нарушение.

Коментари: 0