Крайните потребители няма да усетят поредното поевтиняване на газа

КЕВР не отрази по-ниската цена на газа в тази на парното и топлата вода заради новата Наредба за регулация на цените

Крайните потребители няма да усетят поредното поевтиняване на газа

Цената на природния газ за месец юни ще е с 9% по-ниска спрямо тази за месец май и достига намаление до 20.33 ст. за MWh. Това обяви председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (KEVR) Иван Иванов след заседание на регулатора днес. Това е поредното намаление на цената на руския газ за България, като причината е новият договор, подписан с „Газпром експорт“ и обвързаността ѝ със спотовите пазари, на които стойността на синьото гориво падна до много ниски нива.

Намалението в цената на руския природен газ за месец юни обаче няма да се отрази пряко върху крайните потребители, тъй като според нова Наредба за регулацията на цените, те ще се определят веднъж годишно. „КЕВР няма да променя цената на топлинната енергия от енергийните дружества в сектор „Топлоенергетика“. Причините за това са, че не се изпълняват условията в новоприета Наредба за регулиране цената на топлинната енергия. Тя влезе в сила само преди 10 дни, на 22 май 2020 г.“, обясни Иванов.

"Причините за това са, че не се изпълняват условията в чл. 22, ал. 3 на новоприетата наредба за регулиране на цената на топлинната енергия - наредба, която влезе в сила само преди 10 дни. Самите причини за неизпълнение са основно три. На първо място през месец юни тези енергийни дружества не произвеждат топлинна енергия за отопление на битови потребители. На второ място - цената на природния газ бележи исторически и невиждан досега минимум, което ги прави без съществено влияние. На трето място - ако би трябвало да се започне такава процедура, ще се окаже, че евентуално нови изчислени цени биха действали не повече от 10 дни, защото процедурата, разписана в Наредба 5 изисква да се измине целият път през доклад, който да се разгледа от КЕВР, след това да се проведе открито заседание с топлофикационните“, обясни Иванов.

По думите му КЕВР ще отчете тази промяна на цената на природния газ в своето годишно решение, което ще приеме на 1 юли 2020 г. „Така няма да бъдат ощетени крайните потребители на топлинна енергия. Бихме реагирали така и ако цената се повишаваше с 9%“, категоричен е Иван Иванов.

Наредбата вече постави въпросителна дали така пресмятана цената на природния газ на пазарите реално ще се отрази върху българския потребител. Цената върви надолу и досега беше отчитана в решенията на КЕВР за всеки месец. Например през май, в резултат на понижената цена на природния газ паднаха и цените на топлата вода и парното средно за страната със средно 3.9%.

КЕВР коментира и кога ще бъдат готови преизчислените сметки заради по-ниските цени на газа за изминалия период. Иванов обясни, ч регулаторът ще е готов на 10 юни и ще има решение, а след това то ще бъде изпратено на „Булгаргаз“. Сроковете са такива, че при изготвянето на изравнителните сметки ще бъде възможно клиентите вече да очакват топлофикациите да са преизчислили сметките им.

Председателят на КЕВР добави, че от новия регулаторен период 1 юли се очаква намаление на цената на електрическата енергия за бита с 0.55%. За трите дружества изменението е

ЧЕЗ намаление с 0.45%, ЕВН – повишение с 0.15% и за абонатите на „Енерго про“ – намаление с 1.69%. Крайното решение за цената на тока за следващия регулаторен период ще бъде взето на 1 юли.

Коментари: 0