След две години бавене правителството прие наредбата за концесии на минерална вода

Нормативният акт определя процедурите, по които става отдаването на концесиите

След две години бавене правителството прие наредбата за концесии на минерална вода

Снимка: Pixabay

Габриела Махлелиева Автор: Габриела Махлелиева

Близо две години след влизането в сила на Закона за концесиите (на 2 януари 2018 г.) и разпоредбата от Закона за водите (също влязла в сила на 2 януари 2018 г.), която определя реда за отдаване на концесии за добив на минерални води, правителството най-после прие съпътстващата разпоредителна Наредба, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет.

Въпросният нормативен акт урежда начинът, по който се предоставят концесиите за добив на минерални води държавна и общинска собственост - само след извършване на подготвителни действия и провеждане на определени процедури. Приетата наредба определя и реда, по който се извършват тези процедури. Утвърждават се и условията за изпълнение, изменение и прекратяване на концесионните договори за добив на минерални води.

Откриването на процедурата за предоставяне на концесия и определянето на концесионера се извършва с решение на концедента. В случая концендент за добив на минерални води държавна собственост е Министерски съвет, а за добив на води общинска собственост - Общинският съвет.

За подготвителните действия преди провеждането на процедурата пък отговаря министърът на околната среда и водите, когато става въпрос за концесия на води държавна собственост. А когато говорим за води, които са общински, правата „са в ръцете“ на кмета, става ясно от текстовете на Наредбата за добив на минерална вода.

Министерският съвет и Общинския съвет са органите, които вземат решенията  за прием или отказ за изменение на концесионния договор, направено от съответния министър на околната среда или кмета, става ясно още от Наредбата.

Коментари: 0