Правителството пак не иска парите в „Сребърния фонд“ да носят доходност

Средствата ще продължат да се държат „консервативно“ на седмични депозити в БНБ, без да се инвестират активно

Правителството пак не иска парите в „Сребърния фонд“ да носят доходност

Снимка: Economic.bg/Красимир Свраков

Георги Желязков Автор: Георги Желязков
Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система, или т.нар. „Сребърен фонд“, няма да носи реална доходност и през следващите две години. Това предполага днешното решение на Министерския съвет, според което за догодина се запазва „прилагания досега консервативен подход за управление на активите, при спазване на принципите за надеждност, ликвидност и прозрачност“.

Според правителството и следващата година, както беше и предходното десетилетие, пазарните условия не предполагат реализирането на висока доходност при желаните ниски нива на инвестиционен риск. Поради това „най-добрата алтернатива за инвестиране на средствата на Фонда ще продължи да бъде под формата на депозит в Българската народна банка или други инструменти по сметки в нея“.

Мотивите към решението на правителството, които прилага към актуализирането на Плана си, което досега се случваше на всеки две години, са почти идентични. Сега обаче се приема, че ще има актуализация всяка година, което според него "позволява своевременното и адекватно предефиниране на инвестиционната политика и средносрочната стратегия на Фонда при настъпили промени в пазарната среда".

Данните на Министерството на финансите към края на септември 2019 г. показват, че във Фонда, който трябва да гарантира устойчивостта на цялата пенсионна система след 2021 г., има едва 3.12 млрд. лв., което се равнява на 1/4 от необходимите годишни средства за изплащане на пенсиите в България. Т.е. тази сума трудно би гарантирала каквото и да е.

Статистиката показва още, че за 5 години в „Сребърния фонд“ са натрупани едва 670 млн. лв., като след 2012 г. няма приходи от лихви по седмичните депозити в БНБ. Има само дребни приходи от концесии и от осигурителни вноски. Последните в последствие се връщат на бюджета на ДОО. Средногодишно средствата във фонда нарастват с под 5%, или с между 130 и 140 млн. лв.

В мотивите към одобрената днес Дългосрочна инвестиционна политика консервативният подход „гарантира минимизиране на негативните ефекти и проявите на волатилност на международните капиталови пазари. Това, от своя страна, съответства на текущата пазарна среда и води до избягване на риска от намаляване средствата на Фонда, което е неприемливо от гледна точка на основната му функция“.

Освен че липсват приходи от доходност при инвестиране на средствата на финансовите пазари, от години във Фонда почти не постъпват пари от останалите разписани в закона възможности – приватизация и излишък в държавния бюджет. Когато имаше приватизация правителството използваше Държавната консолидационна компания, за да заобикаля задължението си да вкарва парите ц „Сребърния фонд“. А въпреки че вече три години държавният бюджет е на голям излишък през по-голямата част от годината, в последните два месеца винаги се изхарчва огромната му част, колкото накрая да е на малък плюс. И тази година не е изключение, но този път правителството планира 2% дефицит.
Коментари: 0