Предишното правителство е превело 4 млрд. лв. на „Автомагистрали“ в нарушение на закона

Държавното дружество от своя страна е превеждало авансово пари на външни фирми за проекти, за които няма дори задание

След одит на Сметната палата:

Предишното правителство е превело 4 млрд. лв. на „Автомагистрали“ в нарушение на закона

Снимка: Красимир Свраков

4193 ~ 2 мин. четене
Антония Симова Автор: Антония Симова

Държавното дружество „Автомагистрали“ ЕАД е получило от държавата близо 4 млрд. лв. за изпълнение на строителни дейности, но в нарушение на закона, показа шестмесечната проверка на Сметната палата. От общо 14 договора с държавата за периода от 2016 до 2020 г., шест са сключени, без да са проведени процедури за възлагане на обществена поръчка (т.нар. in house възлагане).

От въпросните шест сделки, четири са възложени впоследствие на други изпълнители. Именно тези четири поръчки са на стойност 3.7 млрд. лв., или около 96.9% от общата стойност на всички изпълнявани от „Автомагистрали“ договори през одитирания период.

Едно от условията за подобно in house възлагане, което е изключение в Закона за обществените поръчки, е дружеството, което получава договорите, доказано да разполага с необходимите ресурси и капацитет за изпълнение на възложените дейности. В случая с „Автомагистрали“ Сметната палата е установява, че това не е факт.

„Автомагистрали“ е избрано за изпълнител по този облекчен ред, именно защото дружеството е доказало, че отговаря на посочените в закона условия и същото следва да изпълни дейностите по договорите, а не да ги превъзлага на трети лица. От анализа на капацитета на „Автомагистрали“, извършен от държавния одитен орган, обаче е видно, че собствените ресурси на дружеството не са достатъчни за цялостно изпълнение на възложените му дейности.

Сметната палата посочва, че „Автомагистрали“ дори са предоставяли авансово суми на външни фирми за обекти, за които към края на одитирания период все още няма дори получени задания за проектиране от възложителя Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). По този начин на третите лица е дадена възможност да разполагат за неопределен период от време с голям публичен финансов ресурс без каквото и да е насрещно изпълнение на строително-монтажни работи.

Като цяло от проверката Сметната палата констатира, че дружеството не изразходва ефективно, конкурентно и прозрачно публичните средства за изпълнението на възложените му значителни по обем и сложност дейности.

Подкрепи Economic.bg