Предприятията без служители се увеличават

Тези фирми са близо половината от всички, но заетите са едва 6.3% от всички

Предприятията без служители се увеличават
848 ~ 1 мин. четене
Активните предприятия, в които не работи нито един служител, с изключение на собственика, продължават да се увеличават. Данните на Националния статистически институт (НСИ) показват, че общият брой на тези фирми е малко над 152 хиляди, което е близо половината от всички действащи фирми в страната. За пет години предприятията без нито един назначен служител са се увеличили с около 20 хиляди.

През 2015 г. в  групата „1 - 4 наети“ има над 136 хил. предприятия, или 40.1% от общия брой. Най-нисък е делът на предприятията в групата „5 - 9 наети лица“. За периода от пет години средният дял на предприятията е 7.4%, а в групата „10 и повече наети лица“ - 8.% от активните предприятия.


Броят на заетите лица в групата „10 и повече наети лица“ съставлява 69.5% от заетите в периода 2011 - 2015 г., докато делът на предприятията в тази група е едва 8% от общия брой активни предприятия. И обратно - срещу големия брой активни предприятия в групата с нула наети - 44.7%, стои малък брой заети лица - 6.3% от общия брой на заетите лица в страната.
Подкрепи Economic.bg