През октомври намалява производството на твърди горива

Увеличават се доставките на електроенергия

През октомври намалява производството на твърди горива

През октомври 2015 г. спрямо септември 2015 г. нараства производството на пропан-бутан - с 14.3% до 8 хил. т, безоловен бензин - с 8.3% до 157 хил. т, дизелово гориво - с 3.7% до 195 хил. т, електроенергия - с 0.7% до 3 588 ГВтч. Намалява производството на твърди горива - с 10.6% до 3 225 хил. т, природен газ - с 16.7% до 5 млн. м3. Това се посочва в статистиката на Националния статистически институт (НСИ).

През октомври 2015 г. спрямо октомври 2014 г. намалява производството на пропан-бутан - с 20.0%, безоловен бензин - с 6.0%, дизелово гориво - със 7.6%, природен газ - с 50.0%, електроенергия - с 10.4%. Производството на твърди горива остава без изменение.

Октомври 2015 г. в сравнение със септември 2015 г. се увеличават доставките на безоловен бензин - с 38.9% до 50 хил. т, природен газ - с 36.6% до 235 млн. м3, електроенергия - с 10.9% до 2 708 ГВтч. Намаляват доставките на твърди горива - с 11.0% до 3 290 хил. т, пропан-бутан - с 10.0% до 36 хил. т, дизелово гориво - с 3.1% до 156 хил. т.

През октомври 2015 г. спрямо октомври 2014 г. нарастват доставките на безоловен бензин - с 22.0%, дизелово гориво - с 0.6%, природен газ - с 11.4%, електроенергия - с 0.4%. Намаляват доставките на твърди горива - с 2.7%.

Коментари: 0