Президентът наложи вето върху закона на Пеевски и Цонев за КТБ

Държавният глава има възражения по някои от Преходните и заключителните разпоредби

Президентът наложи вето върху закона на Пеевски и Цонев за КТБ
804 ~ 1 мин. четене
Държавният глава Румен Радев връща за ново обсъждане в Народното събрание Закона за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност. С неговите преходни и заключителни разпоредби бяха направени промени, които според вносителите от ДПС – Делян Пеевски, Йордан Цонев и Хамид Хамид, трябва да спрат вторичното разграбване на масата на несъстоятелността на Корпоративна търговска банка (КТБ).

В мотивите към ветото пише, че президентът подкрепя усилията на Народното събрание за по-голяма ефективност при защитата на публичния интерес в производството по банкова несъстоятелност, но тя следва да бъде постигната с конституционносъобразни средства. Държавният глава има възражения по някои от Преходните и заключителните разпоредби на приетия закон. С тях се преуреждат с обратно действие в нарушение на правовата държава настъпили правни последици, придобити права и погасени задължения.

В мотивите си президентът подчертава, че обществото има нужда да знае конкретните измерения на последиците от приетия закон. Когато решава да приложи такава крайна мярка, Народното събрание би следвало открито да дебатира колко са обезпеченията, които ще бъдат нищожни, колко са прехвърлянията на акции и дялове, които ще бъдат относително недействителни, приблизително каква ще е стойността, с която ще бъде увеличена масата на несъстоятелността на КТБ след прилагането на закона. Само по този начин защитата на обществения интерес, изтъквана като основна цел на ЗИД ЗБН, ще придобие конкретни измерения.
Подкрепи Economic.bg