Програма на ББР ще осигурява кредити при двойно по-ниски обезпечения

Mикро, малките и средните предприятия ще могат да получат до 150 хил. евро по мярката

Програма на ББР ще осигурява кредити при двойно по-ниски обезпечения
Mикро, малките и средните предприятия ще имат възможност да получат кредит за 150 хил. евро от търговските банки, а изискваното обезпечение да бъде двойно по-малко от пазарното. Това ще е възможно чрез новата онлендинг програма на Българската банка за развитие (ББР) на стойност 65 млн. лв. За да стане факт тази програма, насърчителната банка договори в края на 2016 г. контрагаранция по програма COSME на ЕИФ с подкрепата на Европейския фонд за стратегически инвестиции (План „Юнкер“).

От новата програма могат да се възползват предприятия, които не са в затруднено положение. Те могат да кандидатстват пред банките-партньори за оборотни и инвестиционни кредити, кредитни линии и банкови гаранции при намалени изисквания за обезпечение до 50%. Срокът за погасяване на заемите е между 1 и 10 години с възможност за гратисен период.

ББР ще приема заявки от търговските банки за включване в програмата до края на април 2017 г. Държавата банка ще споделя и 60% от риска по кредитите, предоставяни от търговските банки, което трябва да улесни достъпа до финансиране за българските компании.

Участието в програмата не ограничава партньорството на банките с Националния гаранционен фонд по програма COSME, уточняват от банката за развитие.
Коментари: 0