Прокуратурата ще проверява как се контролират колите с газови уредби

ВАП се самосезира по информации в медиите за неспазване на законните изисквания

Прокуратурата ще проверява как се контролират колите с газови уредби

Темида ще проверява как се контролират автомобилите с газови уредби.

Върховна административна прокуратура се самосезира по повод множество публикации в медиите, провокиращи съмнения за неспазване на нормативноустановени изисквания при първоначалната проверка или при извършване на периодичен преглед на пътни превозни средства с уредби, които позволяват работата на двигателя с втечнен нефтен газ и сгъстен природен газ (ВНГ или СПГ).

Разпоредбите в Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства и в Наредба № Н-3 от 18.02.2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство са въведени с цел регламентиране на отчетността и на контрола, а следователно и за осигуряване на безопасността при експлоатацията на визираните уредби. Ето защо се налага особено внимателно и грижливо да се съблюдават правните норми, осигуряващи спокойното и безвредно ползване на инсталациите, които позволяват работата на двигателя на МПС с втечнен нефтен газ и сгъстен природен газ (ВНГ или СПГ).

Информацията в медиите за неспазване на законните изисквания за отчетност и контрол налага предприемане на повсеместни мерки в спешен порядък предвид значителния брой ползвани автомобили с газови уредби на територията на цялата страна.

ВАП съобразява, че правомощията за контрол са възложени на органите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, а налагането на санкции е в правомощията на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Поради изложеното, в изпълнение на конституционния прерогатив на прокуратурата да следи за спазване на законността, в защита на държавния и обществения интерес, ВАП е ангажирала министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за реализиране на мерки на територията на страната за спазване нормативните  изисквания в Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. и в Наредба № Н-3 от 18.02.2013 г.

Указано е в срок до 19.02.2018 г. ВАП да бъде уведомена за взетите решения и предприетите действия.

Коментари: 0