Промени в британския бюджет

Основната цел е превръщането на дефицита в излишък

Промени в британския бюджет

Великобританският бюджет създава по-високи заплати, по-ниски данъци и по-нисък ръст на икономиката. Финансовия министър е решил да  го прекрои. Джордж Осбърн смята да увеличи средните доходи на гражданите на час до еквивалента на 12.50 евро, вместо досегашните 9 евро.

„Това ще бъде един бюджет за работещите хора. Бюджет, който излага план за Великобритания за следващите пет години, който да ни придвижи от ниското възнаграждение и високи данъци към по-високо благосъстояние, към по-висока заплата, по- ниски данъци, които ние възнамеряваме да създадем ", каза Осбърн.

Той отбеляза, че постигането на целите по осъществяването на плана ще отнеме четири, а не три години. Основна цел  е превръщането на британският  бюджетен дефицит в излишък.

Осбърн също заяви, че общия лимит на социалните плащания ще бъде сериозно намален, като работниците, получаващи по-високи заплати ще трябва да плащат по – високи наеми за общинските жилища, в които живеят. 

Коментари: 0