Държавата откри нарушения при 32 обекта на плажа в Слънчев бряг

Проверени са и нашумелите заведения THE ONE, La Cubanita, Cacao beach, Del Mar и BEDROOM, където не са открити нарушения

Държавата откри нарушения при 32 обекта на плажа в Слънчев бряг
Общо 32 преместваеми обекта са построени върху плажната ивица в „Слънчев бряг“, без да са предвидени по план, в несъответствие са с одобрената от министъра на туризма схема и са без разрешения за поставяне от главния архитект на община Несебър. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) след проверка на преместваемите обекти, поставени върху плажната ивица на морския курорт, , извършена от ДНСК.

Проверката бе извършена по заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков в периода 11–13-ти юни тази година. От обектите, при които са открити нарушения, 20 са на територията на плаж „Слънчев бряг – юг“, 5 са на „Слънчев бряг – централен“ и 7 - на „Слънчев бряг – север“.

Данните за обектите са предоставени на община Несебър и Министерството на туризма за предприемане на последващи действия по компетентност – съставяне на констативни актове и издаване на заповед от кмета на община Несебър по реда на чл. 57а от ЗУТ за премахване и/или за привеждането им в съответствие с одобрената схема.

По време на проверката са били инспектирани още 5 преместваеми обекта на плажа - THE ONE, La Cubanita, Cacao beach, Del Mar и BEDROOM, за които е констатирано, че отговарят на предвидените в схемата конфигурация в план и местонахождение.

Къде са открити нарушения

На плаж „Слънчев бряг – юг“ премахнатите през 2017 г. строежи „метална ограда“ и „паркинг“ до хотел „Империал“ („Амфора“) са възстановени на същото място. До паркинга в западна посока върху плажната ивица, без разрешение за поставяне и без разрешение за строеж са изпълнени едно след друго волейболно игрище, спортна площадка, метална трибуна за зрители със сцена и бетонова настилка с приблизителна площ около 1000 кв. м и поставени върху нея около 65 бр. маси за 250 места.

Обслужващата алея с обръщало към бившия ресторант „Фрегата“, осигуряваща достъпа до плажа е предвидена в действащия регулационен план на к.к. „Слънчев бряг – изток“. От община Несебър са представени одобрен проект и разрешение за строеж от 2008 г. за реконструкция на настилката на алеята, но същата не е въведена в експлоатация по законоустановения ред.

Източно от алеята, върху плажната ивица, без разрешение за строеж е изпълнен открит паркинг с настилка от чакъл и филц с неправилна форма и приблизителна площ 8000 кв. м. Паркингът е ограничен с 2 бариери, а върху обслужващата алея са изпълнени още две бариери. В западната част на обръщалото е изпълнен навес за коли с метална конструкция, който видимо навлиза в площта заета от дюни. Южно от обръщалото, върху съществуваща дюна, са изпълнени бетонов път, паркинг с кабина за охрана и кабели с напрежение, в нарушение на изричната забрана по чл. 17а, ал. 1 от ЗУЧК.
Коментари: 0