Работодателите призоваха да не се уронва престижът на „Стомана индъстри“

АОБР призовава за цялостен подход от страна на държавата по отношение на водната криза в Перник

Работодателите призоваха да не се уронва престижът на „Стомана индъстри“

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), в която членуват четирите национално представени работодателски организации – КРИБ, АИКБ, БСК и БТПП, настояват за цялостен подход от страна на държавата по отношение на водната криза в Перник. Организацията се противопоставя на опитите да се урони доброто име на „Стомана Индъстри“ АД чрез допускане на „произволно говорене“ по темата.

 Става дума за единствения стоманопроизводител в България, който е едно от водещите предприятия на българската икономика и категорично най-големият работодател в област Перник.  „Стомана Индъстри“ АД е изряден данъкоплатец със 700-800 млн. лв. приходи годишно. Предприятието дава препитание на 1500 работници и семействата им, работи с над 500 фирми доставчици и 85% от износа на продукцията му е за конкурентния европейски пазар, се казва в позицията на АОБР, която от началото на тази година се председателства от изпълнителния директор на КРИБ, Евгений Иванов.

Асоциацията призовава за отговорност на всички в обществото - политици, анализатори, медии и др., „тъй като производителите в България трябва да работят в спокойна обстановка и да бъдат насърчавани в усилията си да инвестират и да модернизират производството си, за да дават поминък на хората“.

В становището се посочва, че безотговорното отношение към такъв инвеститор не влияе добре не само на конкретното предприятие, но и на образа на страната, тъй като клиенти на предприятието са световно известни компании, в него са съсредоточени крупни вложения от международни финансови институции.

„Чест прави на ръководството на „Стомана Индъстри“ АД, че съдейства изцяло на държавните и местни власти за решаване на водната кризата в областта. Уверени сме, че ще продължи да го прави. Като работодателски организации обаче категорично заявяваме, че за страната е  изключително важно основният работодател за област Перник и знаков инвеститор в българската икономика да запази доброто си име в национален и в световен мащаб, за да продължи да работи успешно за растежа на БВП в страната и за поминъка в областта и след решаването на водната криза в Перник“, пише още в позицията.

Коментари: 0