Райфайзен очаква продължаващо забавяне на българската икономика

Според анализа на банката през 2018 г. средният размер на ипотечния кредит е бил 118 хил. лв.

Райфайзен очаква продължаващо забавяне на българската икономика

Отляво надясно - Добромир Добрев, зам.-предс. на УС, Корпоративно банкиране и капиталови пазари; Ани Ангелова, член на УС, Банкиране на дребно; Оливер Рьогл, председател на УС; Недялко Михайлов, член на УС, Операции и ИТ

Българската икономика достигна пика в своето развитие. През 2018 г. ръстът на брутния вътрешен продукт (БВП) продължи да се забавя в сравнение с предходните години, достигайки 3.1%. Прогнозата на Райфайзен Рисърч е, че тази тенденция ще продължи и през тази година българската икономика ще нарасне с 3%, в унисон със забавянето на глобалната икономика.

Какви заеми теглят българите

Анализ на портфейла на Райфайзенбанк (България) ЕАД показва, че през 2018 г. средният размер на потребителските заеми, които хората са теглели, възлиза на 16 700 лв. Най-често финансирането е ползвано за ремонт (43%), рефинансиране (33%), обзавеждане и техника (17%). Средният размер на месечната вноска, която хората плащат, е 245 лв. спрямо 225 лв. през 2017 г.

Според анализа на банката през 2018 г. средният размер на ипотечния кредит е бил 118 хил. лв., което е увеличение с около 12 хил. лв. спрямо 2017 г. Средната месечна вноска е 637 лв., а срокът за погасяване на жилищния заем е 22 години. С финансиране от банката са се купували предимно апартаменти (89%), а 11% са били за къща или вила, като делът на купените къщи и вили расте с 3 пр. п. спрямо 2017 г.

Финансови показатели на банката

Райфайзенбанк (България) отчита ръст в кредитирането от 14.6%, като в края на 2018 г. кредитният портфейл възлиза на близо 5 млрд. лв., спрямо 4.36 млрд. лв. през 2017 г. През 2018 г. активите достигат 7.78 млрд. лв., което представлява ръст от 11% спрямо 2017 г. Печалбата след данъци е 131.5 млн. лв.

"Продължаваме да се представяме много добре във всички ключови сегменти. Растем над средното за пазара в потребителското и фирменото кредитиране, а новите ни бизнес обеми са с отлично качество. В същото време допълнително намаля показателят необслужвани кредити – под 3%, което е едно много здравословно ниво“, каза Оливер Рьогл, председател на УС на Райфайзенбанк на среща с медиите днес.

През 2018 г. корпоративният кредитен портфейл на Райфайзенбанк възлиза на 2.23 млрд. лв. спрямо 1.9 млрд. лв. през 2017 г.

През 2018 г. банката отчита 15% ръст на кредитния си портфейл в сегмент „Граждани“, като към 31 декември 2018 г. той възлиза на 1.86 млрд. лв. Новите потребителски и ипотечни кредити нарастват с 25% спрямо 2017 г. с превес при ипотечното кредитиране. Кредитният портфейл при микрофирмите също отбелязва растеж – с 19% до 697.2 млн. лв.

Според данните на банката 91% от всички банкови преводи в Райфайзенбанк са наредени онлайн. От друга страна, 34% от клиентите ползват онлайн или мобилно банкиране.

Трето издание на Elevator Lab

Третото издание на глобалния финтех акселератор на Райфайзен Elevator Lab започва през април, когато българските стартъпи ще могат да кандидатстват с иновативните си проекти на платформата на програмата. През лятото ще бъде определен българския победител, който ще може да се включи в глобалното предизвикателство в конкуренция със стартъпи от целия свят.

Решения на финтех компании от предходното издание вече бяха въведени в Райфайзенбанк – онлайн кредитиране, биометрично оторизиране на трети страни, решение за сигурност, базирано на блокчейн в основната система на банката, както и платформа за измерване на клиентското преживяване в точките за контакт на клиентите с банката.

В рамките на инициативата си Think Tank Райфайзенбанк си сътрудничи със Софийския университет в областта на анализа на големи бази данни. Банката стимулира и предприемаческия дух у служителите с вътрешния акселератор Innovation Garden.
Коментари: 0