Райфайзенбанк: Кредитирането ще расте през 2016 г.

На месечна база през април банковите заеми са нараснали с 0.8%, което е четвърто поредно покачване

Райфайзенбанк: Кредитирането ще расте през 2016 г.
Кредитирането ще отчете ръст на годишна база през 2016 г. Това е прогнозата на Райфайзенбанк (България), публикувана в месечния икономически обзор, който правят експертите на банката. Очакването за съживяване на кредитирането се базират на наличните макроикономически и финансови данни, които показват, че през юни спрямо май стойността на раздадените банковите заеми е с 0.8% повече. Тази тенденция се задържа за четвърти пореден месец, показва статистиката на БНБ.

Анализът на Райфайзенбанк отчита, че през юни кредитите към фирми и граждани се свиха за двадесети пореден месец с общо 1.2% на годишна база, достигайки 48.5 млрд. лв. При кредитите към нефинансови предприятия бе отчетен по-значителен спад от 1.5% до 30.3 млрд. лв., докато при тези към домакинствата той бе умерен - с 0.7% до 18.2 млрд. лв. На този фон положителен факт беше ръстът на кредитирането с общо 0.8% през юни спрямо май, който при това е на положителна територия за четвърти пореден месец. „Макар и слаба, ако тази тенденция продължи, а това е най-вероятният сценарий, тя ще доведе до ръст на кредитирането и на годишна база“, смята икономическият анализатор на Райфайзенбанк Емил Калчев.

Анализаторите на банката отчитат, че според експресните оценки на НСИ, през второто тримесечие на 2016 г. реалният ръст на БВП достигна 3% на годишна база, колкото бе и растежът през първото тримесечие. Най-значителният компонент на БВП от страна на търсенето – крайното потребление (77.7% от БВП), нарасна през второто тримесечие с 2% на годишна база. По-малкият компонент – брутното образуване на основен капитал (21.5% от БВП), се сви с 4.5%. Третият компонент – нетният експорт (0.8% от БВП), беше положителен, като износът нарасна с 2%, а вносът – с 2.2%, в сравнение с второто тримесечие на 2015 г. 

През второто тримесечие коефициентът на заетост нарасна с 0.8 пр.п. на годишна база и достигна 49.5%. От своя страна, към края на периода коефициентът на безработица намаля с 1.9 пр.п. до 8%. Двата показателя отразяват положителната динамика на БВП за тримесечието, като се очаква те да продължат плавно да се подобряват.

Коментари: 0