Ръст в производството на електроенергия през ноември

Увеличение на потреблението на дизеловото гориво

Ръст в производството на електроенергия през ноември
184 ~ 1 мин. четене

У нас през ноември 2015 г. се увеличава производство на енергийни продукти спрямо предходния месец, сред които електроенергия с 8,1%, твърди горива - с 1.1%, дизелово гориво - с 13.3% , природен газ - с 20.0%, сочат данни на Национален статистически институт (НСИ).

Намалява производството на безоловен бензин - с 3.8% до 151 хил. т., а производството на пропан-бутан остава без изменение.

И спрямо същия месец на 2014 г., също се отчита ръст в производството на твърдите  горива - с 4.0%, безоловен бензин - с 3.4%, дизелово гориво - с 20.1% и природен газ - с 20.0%.

2014 г. спрямо 2015 г. през месец ноември намалява производството на електроенергия с 11.8% и пропан-бутан - с 20.%.

За сътветния месец през 2015 г. нарастват доставките на електроенергия - с 4.2%, твърди горива - с 1.2%, дизелово гориво - с 28.2%, природен газ - с 27.7%.

Намаляват доставките на: пропан-бутан - с 16.7%, безоловен бензин - с 16.0%.

През ноември 2015 г. спрямо ноември 2014 г. нарастват доставките на всички видове горива, а доставките на електроенергия и пропан-бутан.

Подкрепи Economic.bg