Разходите на българите растат по-бързо от доходите

Същевременно общите разходи на лице от домакинството също се увеличават с 8.2% спрямо година по-рано

Разходите на българите растат по-бързо от доходите

Снимка: Красимир Свраков

2237 ~ 2 мин. четене
Симона Димитрова Автор: Симона Димитрова

Общите доходи на българските домакинства се увеличават през първото тримесечие на 2021 г. спрямо същия период на 2020 г. с 6.9%, достигайки 1830 лв. Данните на Националния статистически институт (НСИ) обаче показват, че разходите им се увеличават повече - с 8.2% до 1607 лв.

Най-висок относителен дял през първото тримесечие на 2021 г. имат доходите от работна заплата (55.2%), следвани от доходите от пенсии (31.3%) и тези от самостоятелна заетост (5.5%). Спрямо първото тримесечие на 2020 г. относителният дял на дохода от работна заплата намалява с 3.3 процентни пункта, а делът на доходите от пенсии се увеличава с 3.6 пункта.

В номинално изражение през първото тримесечие на 2021 г. в сравнение със същото тримесечие на 2020 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва:

 • Доходът от работна заплата нараства от 1002 на 1011 лв. (с 0.9%);
 • Доходът от самостоятелна заетост нараства от 96 на 100 лв. (с 3.9%);
 • Доходите от пенсии се увеличават от 473 на 574 лв. (с 21.2%);
 • Доходите от социални обезщетения и помощи нарастват от 50 на 57 лв. (с 15%).

Най-голям относителен дял през третото тримесечие отново заемат разходите за храна и безалкохолни напитки (28.4%), следвани от тези за жилище (19.5%), за данъци и социални осигуровки (13.6%) и за транспорт и съобщения (11.6%).

 

Данните на НСИ показват, че спрямо първото тримесечие на 2020 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки намалява с 2.6 процентни пункта. Делът на разходите за жилище се увеличава с 2.1 процентни пункта, делът на разходите за облекло и обувки - с 0.9%, а делът на разходите, свързани със свободно време, културен отдих и образование - с 0.8%.

Като абсолютни стойности през първото тримесечие на 2021 г. в сравнение със същото тримесечие на 2020 г. средно на лице от домакинство разходите по видове се променят, както следва:

 • Разходите за храна и безалкохолни напитки намаляват от 461 на 456 лв. (с 1.1%);
 • Разходите за алкохолни напитки и цигари нарастват от 65 на 67 лв. (с 2.6%)'
 • Разходите за облекло и обувки нарастват от 35 на 53 лв. (с 52.1%);
 • Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават от 258 на 313 лв. (с 21.2%);
 • Разходите за здравеопазване нарастват от 102 на 111 лв. (с 9.3%);
 • Разходите за транспорт и съобщения нарастват от 172 на 186 лв. (с 8.3%);
 • Разходите за свободно време, културен отдих и образование се увеличават от 47 на 63 лв. (с 34.6%);
 • Разходите за данъци и социални осигуровки остават без промяна - 218 лева.

Потребление на домакинствата

През първото тримесечие на 2021 г. потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство се променя в сравнение със същото тримесечие на 2020 г., както следва:

 • Увеличава се потреблението на: плодове - от 11.7 на 12.8 кг, зеленчуци - от 11.9 на 13.4 кг, месо - от 8.9 на 9.4 кг, прясно мляко - от 4.4 на 5.0 л, картофи - от 7.0 на 7.2 килограма;
 • Намалява потреблението на: хляб и тестени изделия - от 20.5 на 20.0 кг, захар - от 1.7 на 1.6 кг, кисело мляко - от 7.2 на 7.1 кг, олио - от 3.0 на 2.9 литра;
 • Без промяна остава потреблението на месни произведения, сирене, яйца и зрял фасул.

Коментари: 0