Размразяването на „Белене“ влиза в пленарна зала днес

Депутатите ще решат съдбата на централата, която преди шест години бе спряна с предложение на ГЕРБ

Размразяването на „Белене“ влиза в пленарна зала днес
Депутатите ще гласуват в пленарна зала за отпадането на „мораториума“ върху изграждането на АЕЦ „Белене“, наложен отново от Народното събрание през 2012 г. Това е записано в програмата на парламента за днес. И БСП, и ГЕРБ внесоха предложения да бъде рестартиран процеса по търсене на строител за АЕЦ „Белене“.

Един от мотивите да се вземе решението за „замразяване“ на строителството през 2012 г. бе невъзможността бюджетът или държавните електроцентрали да финансират или изплащат кредити за проект с недоказана икономическа ефективност. Шест години по-късно мнението на ГЕРБ и правителството е променено и те вече смятат, че проектът е осъществим, тъй като „обстоятелствата са се променили“.

Двете предложения – на БСП и на ГЕРБ,са почти идентични. Социалистите са го кръстили „Проект на решение за отмяна на решение на Народното събрание от 29.03.2012 г. за прекратяване изграждането на Ядрена централа на площадка „Белене“. Предложението на ГЕРБ пък е записано като „Проект на решение за възобновяване на действията по търсенето на възможности за изграждане на АЕЦ "Белене", съвместно със стратегически инвеститор, на пазарен принцип и без предоставяне на държавна гаранция, чрез отделяне на активите и пасивите за проекта АЕЦ "Белене" в отделно проектно дружество“.

И двете партии дават време до 31 октомври 2018 г., в което енергийният министър да предприеме действия за изработване на процедура за избор на стратегически инвеститор и да предложи възможности за структуриране на проекта. Също така министърът периодично трябва да информира Народното събрание за предприетите действия и конкретните резултати от водените преговори.

Вчера енергийната комисия прие решението.

...

Коментари: 0