Рекорден ръст на приходите от ДДС и осигуровки

Те скачат с над 11% за първото тримесечие

Рекорден ръст на приходите от ДДС и осигуровки
Излишъкът в бюджета в края на юни е 850 млн. лв. Това е рекордна цифра за последните седем години. Високият резултат се дължи на сериозен ръст на приходите от ДДС и осигуровки, сочат данни на Министерство на финансите.

Все още не са излезли данните на приходите към края на юни по отделните видове данъци, но първите пет месеца на годината събраните приходи от ДДС и осигуровки скачат с над 11% при ръст на БВП през първото тримесечие 0,9% и годишна инфлация към края на май - 0,9%.

Сериозният ръст на приходите в хазната се дължи предимно на работата на приходните агенции и излизането на част от сивата икономика на светло, не толкова на реален ръст на икономиката.

За първите пет месеца на годината приходите от ДДС нарастват с 331 млн. лв. и достигат 3,27 млрд. лв., пише "Стандарт". Постъпленията от осигуровки за пенсия и здраве се увеличават с 278 млн. лв. до 2,78 млрд. лв. Сериозен ръст се отчита и при приходите от акцизи, които се увеличават с 138 млрд. лв. до 1,6 млрд. лв. С по-бавни темпове нарастват постъпленията от данъци върху печалбите на фирмите и доходите на гражданите.

По предварителни данни приходите по видове данъци в държавната хазна към края на юни са 16,249 млрд. лв., което е ръст с 14,7% (2,078 млрд. лв.) спрямо същия период на миналата година. Този ръст се дължи както на по-високите данъчни и неданъчни приходи, така и на получените помощи (възстановени средства от ЕС), които нарастват съответно с 1,297 млрд. лв. и 780 млн. лв. 

Междувременно разходите на бюджета се увеличават минимално, като до юни те са 15,398 млрд. лв., при 15,167 млрд. лв. за същия период на миналата година.
Коментари: 0