Росен Христов е новият председател на УС на \"Енергоремонт Холдинг\"

Досега той бе регионален мениджър за Източна Европа и Южна Америка на \"Дитсман\", която придоби българското дружество

Росен Христов е новият председател на УС на \

Росен Христов (на снимката вляво) е новият председател и член на  Управителния съвет на "Енергоремонт Холдинг" АД.  Избирането му е свързано с поемане на управлението от холандската компания Дитсман, която придоби 97% от акциите на холдингa. Приемствеността в ръководството му се осигурява от главния изпълнителен директор г-н Теодор Осиковски (вторият вдясно). 

Христов и Осиковски заедно ще представляват компанията. Остават непроменени останалите членове на съвета- Иван Личев и Христо Димитров.  

Промените в ръководството са вписани в Търговския регистър.

"Енергоремонт Холдинг" АД ще продължи да изпълнява всички ангажименти към доставчици и партньори.

Холандската компания "Дитсман" е една от най-големите световни компании за поддръжка и експлоатация на съоръжения в нефтената, газовата, енергетичната и добивната промишленост и световен лидер по ефективност, безопасност на труда и качество.

Росен Христов  е завършил Международни икономически отношения в САЩ. През последните 20 години работи и ръководи проекти по придобиване и сливания на компании, включително и в областта на енергетиката в САЩ, Източна Европа, Азия и Южна Америка.  До избoра му за председател на УС е регионален мениджър на "Дитсман" за Източна Европа и Южна Америка.

Коментари: 0