Общини и НПО-та получават 20 млн. лв. за борба с безработицата в Дунавския регион

Проектите трябва да бъдат изпълнени с поне един партньор от ЕС

Общини и НПО-та получават 20 млн. лв. за борба с безработицата в Дунавския регион
304 ~ 1 мин. четене
Неправителствени организации и държавни институции имат на разположение 20 млн. лв., които да намалят безработицата и да подобрят здравеопазването в Дунавския регион. Средствата са по процедурата „Транснационални и дунавски партньорства“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Финансирането за един проект може да е между 50 хил. и 200 хил. лв.

Условията за участие в програмата са наличието на поне един партньор от друга страна от Европейския съюз и проектите да съдържат иновативен елемент.

Процедурата има за цел да подобри междурегионалното и транснационалното сътрудничество между партньори от страните от ЕС чрез трансфер и въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми в областта на пазар на труда и качеството на работните места, социално включване и борба с бедността, здравеопазване, равни възможности и недискриминация, условия на труд и изграждането на административен капацитет в тези области.

Кандидатите могат да бъдат български юридически лица със самостоятелна правна субектност (НПО, общини и техни райони, бизнес, държавни институции, социални предприятия и кооперации за хора с увреждания, регистрирани поделения на вероизповеданията, образователни и обучителни организации). Проектите трябва да бъдат изпълнени в партньорство институция или организация от страна-членка на ЕС по един от двата компонента според териториалния обхват.

Търсената социална иновация трябва да е свързана с дейности за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи и дейности за разпространение на постигнатите резултати – както положителни, така и негативни.

Допълните информация и документи за кандидатстване могат да бъдат намерени на сайта на Информационната система за управление и наблюдение.
Подкрепи Economic.bg