10 съвета при сключване на договор на свободния енергиен пазар

ЧЕЗ призовава за информационна кампания и защита на клиентите при излизане на отворен пазар

10 съвета при сключване на договор на свободния енергиен пазар

Битовите клиенти нямат достатъчно информация и трудно се ориентират в стъпките и процесите при излизане на свободния пазар на електроенергия, заявиха представителите на потребителските  организации, които взеха участие в XVII-тото заседание на Потребителския съвет към ЧЕЗ България.

Димчо Станев, директор „Обслужване на клиенти“ в „ЧЕЗ България“, подробно описа процеса на смяна на доставчика, който се администрира от оператора на мрежата, съгласно одобрена инструкция на КЕВР. Специално внимание той отдели на тънкостите – какви документи трябва да бъдат подготвени и в какви срокове подадени, за да може всеки, който пожелае, да смени доставчика си от началото на следващия месец.

Разгледани бяха основните рискове при излизането на отворен пазар на база на натрупаната до момента практика от процеса на смяна на доставчик. От началото на април 2016 г. излизането на либерализиран пазар стана възможно за всички клиенти. Събирането на достатъчно и адекватна предварителна информация за новия доставчик, неговата стабилност и капацитет, внимателното запознаване с клаузите на договорите, включително и с дребния шрифт в тях, са сред основните рискове, които обсъдиха членовете на Съвета. На база на международната и местна практика бяха предложени 10 конкретни съвета за какво да внимават клиентите при сключване на договор на свободния пазар на електроенергия.

„Целта ни е да разясним възможно най-пълно процеса и на база на международния опит да улесним потребителите да направят информиран избор, като предпазят в максимална степен своите интереси“, каза Тодор Матев, председател на Потребителския съвет.

Потребителският съвет е създаден през 2013 г. като консултативен орган, който да анализира и разглежда практиките, касаещи крайните битови клиенти на електроенергия пазар. Негови членове са Българска национална асоциация Активни потребители, Федерация на потребителите в България, Независим съюз на потребителите в България, Институтът за енергиен мениджмънт, Европейски потребителски център, Валентин Колев, декан на Факултета по електротехника към ТУ София, както и по един представител на лицензираните компании на ЧЕЗ в България – ЧЕЗ Разпределение и ЧЕЗ Електро.

10 препоръки срещу нелоялните търговски практики:

  1. Единствената достоверна информация е тази в писмен вид.
  2. Прочетете и проверете внимателно офертата.
  3. Не бързайте да подписвате и внимавайте какво подписвате.
  4. Проверете колко пъти ще плащате на месец и какво е съдържанието на фактурата.
  5. Искайте подробности! Проверете условията по договора – срокове за плащане, отчитане, условия за прекратяване. Поискайте информация за предоставяните услуги.
  6. Поинтересувайте се как и къде може да се свързвате с новия доставчик.
  7. Уверете се, че кандидат-доставчикът има нужния опит, капацитет и стабилност.
  8. Внимавайте кого допускате в жилището си.
  9. Не се колебайте да се обърнете към полицията.
  10.  Разкажете вашия опит, за да информирате вашите познати и близки.
Коментари: 0