Създава се фискален съвет

Органът ще е 5-членен и ще следи за устойчиви публични финанси

Създава се фискален съвет
188 ~ 1 мин. четене
Нов орган ще следи държавните финанси. Парламентарната комисия по бюджет и финанси прие единодушно на второ четене законопроекта за създаване на фискален съвет и корективни механизми, предаде БГНЕС.

Със законопроекта се създава независим консултативен орган по въпросите на фискалното управление, наречен фискален съвет. Целта на съвета е да извършва независимо наблюдение и анализ на бюджетната рамка за поддържане на устойчиви публични финанси. Той ще бъде и механизъм за повишаване информираността на обществото относно фискалното управление на страната.

В управата на съвета ще има петима членове, които ще се избират от Народното събрание с мандат от 6 години. Депутатите приеха условието, че едно лице не може да бъде избирано за член на съвета за повече от два последователни мандата.

Според законопроекта с цел своевременно коригиране на бюджетната позиция в случай на значително отклонение от средносрочната бюджетна цел в структурно изражение или от стъпката за постигането й се предвижда и създаването на автоматични корективни механизми.

Законопроектът е изготвен в изпълнение на евродирективата за бюджетните рамки на държавите членки от 2011 година.
Коментари: 0